8 grudnia – Święto Ruchu Światło-Życie, nasze Święto

Szczęść Boże,

Dziś środa, 8 grudzień 2021 – Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i święto patronalne całego Ruchu Światło-Życie.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki często nazywał Ruch dziełem Niepokalanej. Tego dnia w wielu miejscach Polski – i nie tylko – grupy i wspólnoty spotykają się na modlitwie na znak jedności z Ruchem w kraju i poza jego granicami. Jest to kolejna okazja do odkrywania swojej oazowej tożsamości.

Pamiętajmy również i my w tym dniu o modlitwach za cały nasz Ruch.

 

 NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA

zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością

Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

WYZNAJEMY, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości

pierwsza Oaza Niepokalanej

oddana pod Twoją szczególną opiekę

rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy

i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.

WYZNAJEMY, że Twoja postawa

bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w miłości Chrystusowi

jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.

Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,

zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim

w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu,

dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą

w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi

jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą

żywotności i płodności Kościoła-Matki.

Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,

o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą

Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że całe dzieło Oazy

opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu,

jak wychowywanie swoich uczestników

do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy

posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że taka postawa

jest źródłem nowego życia; dlatego słuszne jest

abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie,

błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

JESTEŚMY PRZEKONANI głęboko,

że o tyle tylko staniemy się „Oazą Żywego Kościoła”,

o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować

postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich

którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły

na diakonię Ruchu Światło-Życie.

PRZYJMIJ wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,

którzy pragną służyć w ramach ruchu

wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

PRZYJMIJ wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie

oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia

i udziel im łaski wytrwania.

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,

BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ

DZIEŁA OAZY I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. Amen.

 

Ula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna DK w Chicago

Adwent 2021- Słowo Moderatora

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. (Mt 1,20)

Droga wspólnoto Kościoła Domowego. Adwent, poprzedzający Boże Narodzenie,  zwykle jest wypełniony roratami, rekolekcjami, spowiedzią i innymi praktykamii, które mają nas zbliżyć do Jezusa narodzonego w Betlejem.  Tegoroczny list na Adwent rozpocząłem od fragmentu Mateusza, w którym pojawia się św. Józef myśląc właśnie o naszym tegorocznym przygotowaniu się do tego wydarzenia. Narodzeniu Jezusa towarzyszą różne postaci, które są blisko żłóbka i na swój sposób przygotowują się na przyjście tego Dziecięcia. Na pewno dobrze jest nam znane przygotowanie Dziewicy Maryi na tę chwilę. Ale obok niej mamy jej męża, św. Józefa, który także przygotowuje się na przyjęcie Chrystusa. A tak się składa, że kończymy 8 grudnia rok św Jóżefa w kościele. Może zbliżyliście się do tej postaci w ciągu minionego roku dzięki jakimś wydarzeniom parafialnym ale może jeszcze uda się dzięki Józefowi przeżyć owocnie Adwent?

U Józefa zaskakuje brak słów! W ewangeliach nie zanotowano żadnej jego wypowiedzi. Natomiast są zanotowane jego czyny; jego zmaganie się z wiadomością, że Maryja oczekuje potomstwa, które nie od niego pochodzi – zakończone poddaniem się woli Bożej, objawionej mu przez anioła – do czego nawiązuje cytat na początku tego listu. W innym miejscu Józef okaże się posłuszny woli Boga,  kiedy po narodzeniu Jezusa ucieknie oprawcom Heroda do Egiptu. Na koniec, okaże swoje posłuszeństwo, kiedy po śmierci Heroda powróci wraz ze św. Rodziną do Nazaretu. Józef jawi się jako mąż posłuszeństwa wobec Boga. I myślę że tego posłuszenstwa może nas uczyć, szczególnie jako naszej drogi prowadzącej nas do narodzin Jezusa Chrystusa.

W tym roku podczas Adwentowego dnia wspólnoty 5 grudnia rozpoczniemy peregrynację obrazu św. Rodziny. Tak jak kiedyś, również i dzisiaj szuka ona miejsca, gdzie by zagościć. Na pewno  św. Józef był tym, który troszczył się wtedy o znalezienie miejsca dla swojej brzemiennej małżonki. Był tym, który podjął się organizacji całej podróży do Betlejem. Na pewno na jego głowie spoczęłą troska o różne detale tej wyprawy. Stąd ma swój wielki wkład w przygotowanie Bożego Narodzenia. I bardzo dobrze rozumie troski codzienne rodziny, a zwłaszcza troski, jakie przeżywa ojciec i mąż. Dlatego bardzo gorąco zachęcam do przyjęcia ikony św. Rodziny pod swój dach. Modląc się przed nią szczególnie zachęcam do zbliżenia się do św Józefa,  z którym możecie dzielić troski i problemy waszych rodzin wiedząc, że są one jemu bliskie. Oby też przyjęcie tej Rodziny otwierało każdego z was na potrzeby innych rodzin a puste miejsce przy stole, ktore tradycyjnie zostawiamy na wieczerzy wigilijnej, niech nas motywuje do otwartości na bilźniego w potrzebie.

Drogie Rodziny. Życzę Wam wszystkim owocnego Adwentu i w sposób szczególny owocnej modlitwy przed świętą Rodziną, gdzie św. Józef zajmuje zwoje milczące, ale jakże istotne miejsce. I do zobaczenie wkrótce na Dniu Wspólnoty.

Ks. Krzysztof Pankanin

Święto Dziękczynienia 2021

Dziękujcie Panu bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki  (Ps 118,1)

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła,

W czas tej jesieni, jej pięknych kolorów i obfitych darów zatrzymujemy się na chwilę, aby dostrzec i zadziwić się dobrocią Boga, który w  złożoności tego współczesnego świata nie przestaje nas miłować i obdarowywać. I może w  zwykłym życiu, w tej naszej zwyczajności nie zauważamy, jak wiele otrzymujemy.  

Zasiadając, więc  do świątecznego stołu w tym roku, może właśnie w szczególny sposób dziękujemy Panu:

za nasze małżeństwa,

za nasze rodziny, 

za wspólnotę,

za kapłanów

za każdą i każdego z nas, 

za noc i dzień, 

za jedzenie i dach nad głową, 

za pracę i odpoczynek,

za radości i trudy,

za wiarę i nadzieję

za to, że zawsze jest z nami. 

Życzymy Wam wszystkim pięknego Święta Dziękczynienia

HAPPY THANKS- giving!

Ula i Andrzej Jóźwiak wraz z ks. Krzysztofem Pankaninem

Peregrynacja Ikony Św. Rodziny

Drogie Rodziny Domowego Kościoła,

Idąc za pragnieniem, które zrodziło się na jednym ze spotkań kręgu naszej wspólnoty, chcemy Was serdecznie zaprosić do peregrynacji  ikony św. Rodziny,  z którą zawsze przeżywamy nasze  wspólnotowe spotkania i rekolekcje.

Wkrótce rozpoczniemy Adwent, ten czas oczekiwania na przyjście Pana. Z pewnością Święta Rodzina poprowadzi nas najlepiej przez ten okres i czekający nas Nowy Rok. Będzie to dla nas wszystkich dobra okazja do trwania na modlitwie razem ze Świętą Rodziną. Wszyscy wiemy dobrze jak bardzo tej modlitwy potrzebujemy i jak potrzebuje jej dzisiejszy świat. 

Zaprośmy więc, Świętą Rodzinę do naszych rodzin, do naszych domów i przeżywajmy ten czas razem z Nimi- z Jezusem, Maryją, Józefem.

Peregrynację rozpoczniemy od Adwentowego Dnia Wspólnoty, 5 grudnia. Szczegóły będą podane właśnie wtedy, ale już dziś przygotowujemy nasze serca na przyjęcie Świętej Rodziny do naszych domów.  

Serdecznie Was pozdrawiamy – szczęść Boże!

Ula i Andrzej Jóźwiak-para odpowiedzialna

Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła,

Krocząc drogą tego roku formacyjnego zapraszamy  wszystkich na Adwentowy Dzień Wspólnoty. W czasie tego naszego wspólnotowego spotkania zatrzymamy się przy pierwszym członie tegorocznego hasła: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie.

Plan Dnia Wspólnoty:

13:00  Zawiązanie wspólnoty

13:30  Eucharystia

14:30  Agapa

15:30  Namiot Spotkania Łk 1,46-55

16:00 Konferencja:   Prawda- gdzie jej szukać?  

16:30  Spotkanie w grupach

17:30  Niespodzianka – Mikołaj

18:00  Zakończenie i błogosławieństwo

Podczas Namiotu Spotkania, konferencji i spotkań w grupie będzie opieka nad dziećmi.

Dzień wspólnoty jest zawsze czasem budowania naszej jedności, czasem służenia sobie nawzajem otrzymanymi od Stwórcy darami. Zatem, zachęcamy zarówno do udziału jak i do współtworzenia tego wydarzenia! Ministrantów prosimy o służbę przy ołtarzu.

Zapisy do soboty, 27 listopada 2021.   

Szczegóły w  przesłanym do wszystkich emailu.

Serdecznie zapraszamy! Niech nikogo z nas nie zabraknie!

Ula i Andrzej Jóźwiak wraz z ks. Krzysztofem Pankaninem

Nowy Moderator Krajowy Domowego Kościoła

Droga Wspólnoto,

Z wielką radością przekazujemy wiadomość, że zgodnie z punktem 39d „Zasad Domowego Kościoła” w dniu 02.11.2021 r. spośród przedstawionych kandydatur, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie, biskup Krzysztof Włodarczyk, powołał księdza Damiana Kwiatkowskiego z archidiecezji częstochowskiej do pełnienia posługi moderatora krajowego Domowego Kościoła.

 

Więcej infomracji na stronie http://www.dk.oaza.pl/.

Nowa Para Krajowa DK- Podsumowanie Pracy Rocznej DK

W dniach 10-11 września 2021 r. w Częstochowie odbyło się  podsumowanie pracy rocznej DK.

Podczas tego spotkania dokonano wyboru nowej pary krajowej. Zostali nią Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, którzy są małżeństwem od 25 lat. Od 21 lat formują się we wspólnocie Domowego Kościoła. Dotychczas pełnili posługę pary animatorskiej, pilotującej, diecezjalnej, filialnej. W czasie rekolekcji posługiwali jako para animatorska, moderatorska, gospodarcza oraz jako diakonia wychowawcza. Jak widać, Małgorzata i Tomasz swoim życiem w pełni realizują słowa ks. F. Blachnickiego “Służę więc jestem”. 

Domowy Kościół w Chicago przyłącza się do życzeń: mocy Ducha Świętego, opieki Niepokalanej i wstawiennictwa założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego.

Dziękujemy również ustępującej parze krajowej Katarzynie i Pawłowi Maciejewskim za ich trud, którzy jako para do kontaktów z DK w USA mocno przyczynili się swoją posługą, abyśmy stawali się Domowym Kościołem zgodnie z zamysłem Założyciela.

Urszula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna za DK w Chicago

Ks. Krzysztof Pankanin – Moderator DK w Chicago

Rok Formacyjny 2021/22- Rozpoczęcie

“Człowiek bowiem, który żyje w wewnętrznej prawdzie ze sobą, ze swoim sumieniem, swoją naturą i powołaniem, a ostatecznie z myślą Bożą o sobie, jest wewnętrznie wolny, chociażby nawet zewnętrznie dźwigał kajdany lub znajdował się za kratami więzienia, albo za drutami kolczastymi obozu. Także w jego sytuacji spełnia się obietnica „prawda was wyzwoli”.

Ks. Franciszek Blachnicki. Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Carlsberg 1985 s. 78

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła, 

W niedzielę 12 września Mszą Świętą w kaplicy kościoła św. Gertrudy, którą sprawował ks. Krzysztof Pankanin wraz z o. Romanem Deyną rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny Domowego Kościoła w Chicago. “Prawda -Krzyż -Wyzwolenie” to hasło, które będzie nas prowadziło przez tegoroczny czas pracy formacyjnej. Chcemy zagłębić się w te treści, aby odczytać to przesłanie na dzisiejsze czasy  jakie niesie ze sobą ta triada: Prawda -Krzyż- Wyzwolenie. 

Właśnie dla tej prawdy, którą jest Chrystus poświęcili swoje życie kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka, których beatyfikacja odbywała się w tym dniu w Polsce.

Wspominał o tym ks. Krzysztof w swojej homilii. Zachęcał nas również w duchu Ewangelii do zapierania się siebie i brania z Chrystusem swojego krzyża- tej trudnej rzeczywistości, z którą nam nieraz przychodzi się zmierzyć. Nasze “krzyże” mogą być różne. Dla nas w DK mogą  być to czasami nasze dary (zobowiązania), które winniśmy podejmować a nie uciekać od nich. Zawsze jest coś przed czym trzeba nam się zaprzeć, aby nie pójść w kompromis ze złem i dlatego zawsze potrzebujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela, mówił między innymi ks. Krzysztof. 

W dniu tym również witaliśmy małżeństwa nowego  kręgu, które wyraziły decyzję przystąpienia do Domowego Kościoła tworząc tym samym kolejny krąg naszej wspólnoty. 

Jest to dla nas wszystkich wielka radość, że kolejne małżeństwa wybrały formację w Domowym Kościele jako sposób na życie małżeńskie, wspólne pogłębianie wiary oraz wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości. Chwała Panu!

Na zakończenie Mszy Świętej pary animatorskie otrzymały światło Chrystusa w symbolu świec i błogosławieństwo do pełnienia posługi pary animatorskiej kręgu – w nowym roku formacyjnym.

Kolejnym punktem naszego spotkania była agapa- wspólne grillowanie w przykościelnym, ogrodzie. Radością tego spotkania była też okazja do wspólnego świętowania urodzin naszego moderatora, ks. Krzysztofa. Były życzenia, śpiewy i pyszny tort ze świeczkami.  

Nowy rok formacyjny przed nami! Umacniajmy zatem swoją dojrzałość w Chrystusie poprzez sumienną pracę formacyjną, aby rodził się w nas Nowy Człowiek, który bierze swój krzyż z Chrystusem, bo chce Go naśladować. 

Poniżej kilka zdjęć jako wspomnienie tego wydarzenia

Za wszystko-Bogu dzięki! Dobrze, że Jesteście!

Urszula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna DK w Chicago

List Kręgu Centralnego DK na Rok Formacyjny 2021/2022

Znać, akceptować i być wiernym “Zasadom Domowego Kościoła”

W duchu odpowiedzialności i służby…
Mijający rok pracy formacyjnej, tak różny i wyjątkowy pod wieloma względami, kierował nasze myśli i serca ku dojrzałości. Spoglądaliśmy na tę dojrzałość w różnych wymiarach: od dojrzałości w wierze i modlitwie, poprzez dojrzałość w miłości, małżeństwie i rodzinie, aż po dojrzałość w cierpieniu i umieraniu. Wyrazem dojrzałości każdej osoby, ale także wspólnotyjest służba. Założyciel naszego Ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, wskazywał, że „istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami «diakonia» i «misja». Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Jest to postawa diakonijna”.
 
 

Eucharysrtia na Zakończenie Etapu Pilotowania

W sobotę, 14 sierpnia w kaplicy Ojców Karmelitów w Munster, Indiana podczas Mszy Świętej celebrowanej przez o. Bronisława  4 małżeństwa, które zakńczyły etap “pilotażu”  wyraziły, pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła i formowania się według jego zasad.
 
Dziękujemy Panu Bogu za te kolejne rodziny, które pragną pogłębiać z Nim swoją relację na tej drodze i budować Kościół Chrystusa przez wspólnotę Domowego Kościoła.
Przywitamy ich gorąco już wkrótce na rozpoczęciu roku formacyjnego, które będzie w niedzielę, 12 września.
 
Chwała Panu!