Tertulian powiedział, że nie rodzimy się chrześcijanami, ale się nimi stajemy.

Ziarno otrzymane w sakramencie chrztu rozwija się na tyle, na ile je pielęgnujemy. Małżeństwa sakramentalne wstępujące do Domowego Kościoła podejmują w nim formację, która ma ich doprowadzić do świętości  życia. Dokonuje się to przez podjęcie  modlitwy w wymiarze osobistym, małżeńskim i rodzinnym,  życia Słowem Boga  i sakramentami,  dawanie świadectwa o spotkaniu z Chrystusem oraz podejmowanie służby we Wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów. Wstępując  do Domowego Kościoła pragniemy realizować  jego charyzmat, który wpisany jest  w drogę  formacyjną przebiegającą  przez etapy: ewangelizacji, deuterokatechumenatu i diakonii. Tym etapom służy formacja w ciągu roku i rekolekcje.

Zatem, diakonia formacyjna stawia sobie jeden nadrzędny cel, a mianowicie podejmowanie wszelkiego rodzaju posługi  na rzecz  formacji w Ruchu w ciagu roku i w czasie rekolekcji, a  jest  to między innymi:

  • wspóltworzenie rekolekcji formacyjnych
  • troska o formację w ciągu roku
  • troska o materiały formacyjne
  • wspomaganie diakonii  ewangelizacyjnej
  • wspólpraca z innymi diakoniami

Wszystkich pragnących współtworzyć  tą diakonię serdecznie zapraszamy.

Ula i Andrzej Jóźwiak

[email protected]