Nowa Para Krajowa DK- Podsumowanie Pracy Rocznej DK

W dniach 10-11 września 2021 r. w Częstochowie odbyło się  podsumowanie pracy rocznej DK.

Podczas tego spotkania dokonano wyboru nowej pary krajowej. Zostali nią Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, którzy są małżeństwem od 25 lat. Od 21 lat formują się we wspólnocie Domowego Kościoła. Dotychczas pełnili posługę pary animatorskiej, pilotującej, diecezjalnej, filialnej. W czasie rekolekcji posługiwali jako para animatorska, moderatorska, gospodarcza oraz jako diakonia wychowawcza. Jak widać, Małgorzata i Tomasz swoim życiem w pełni realizują słowa ks. F. Blachnickiego “Służę więc jestem”. 

Domowy Kościół w Chicago przyłącza się do życzeń: mocy Ducha Świętego, opieki Niepokalanej i wstawiennictwa założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego.

Dziękujemy również ustępującej parze krajowej Katarzynie i Pawłowi Maciejewskim za ich trud, którzy jako para do kontaktów z DK w USA mocno przyczynili się swoją posługą, abyśmy stawali się Domowym Kościołem zgodnie z zamysłem Założyciela.

Urszula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna za DK w Chicago

Ks. Krzysztof Pankanin – Moderator DK w Chicago

List Kręgu Centralnego DK na Rok Formacyjny 2021/2022

Znać, akceptować i być wiernym “Zasadom Domowego Kościoła”

W duchu odpowiedzialności i służby…
Mijający rok pracy formacyjnej, tak różny i wyjątkowy pod wieloma względami, kierował nasze myśli i serca ku dojrzałości. Spoglądaliśmy na tę dojrzałość w różnych wymiarach: od dojrzałości w wierze i modlitwie, poprzez dojrzałość w miłości, małżeństwie i rodzinie, aż po dojrzałość w cierpieniu i umieraniu. Wyrazem dojrzałości każdej osoby, ale także wspólnotyjest służba. Założyciel naszego Ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, wskazywał, że „istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami «diakonia» i «misja». Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Jest to postawa diakonijna”.
 
 

Eucharysrtia na Zakończenie Etapu Pilotowania

W sobotę, 14 sierpnia w kaplicy Ojców Karmelitów w Munster, Indiana podczas Mszy Świętej celebrowanej przez o. Bronisława  4 małżeństwa, które zakńczyły etap “pilotażu”  wyraziły, pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła i formowania się według jego zasad.
 
Dziękujemy Panu Bogu za te kolejne rodziny, które pragną pogłębiać z Nim swoją relację na tej drodze i budować Kościół Chrystusa przez wspólnotę Domowego Kościoła.
Przywitamy ich gorąco już wkrótce na rozpoczęciu roku formacyjnego, które będzie w niedzielę, 12 września.
 
Chwała Panu!

Transmisja z 46. Kongregacji Odpowiedzialnych – 27 II 2021

Kongregacja Odpowiedzialnych odbędzie się 27 II 2021, w formie on-line, przy pomocy oazowych mediów kanału OAZA TV na platformie youtube oraz portalu oaza.pl.

 

 

 

 

 

Link Do Oryginalnego Artykułu

100 Rocznica Urodzin Ks. Franciszka Blachnickiego- “12 Spojrzeń”

Być dojrzałym w sensie chrześcijańskim znaczy, żeby w każdej sytuacji życiowej, w każdym momencie, w każdym okresie swego życia, żyć zgodnie z wolą Bożą. 

F. Blachnicki

 

Jako rodziny Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie przeżywamy obecny rok formacyjny w szczególnej bliskości z naszym Założycielem, czcigodnym Sługą Bożym, Franciszkiem Blachnickim. Jest to rok, w którym przypada setna rocznica jego urodzin. 

Przypomnijmy- ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. 

Życiorys

W tą sobotę, 27 lutego 2021 wspominamy 34 rocznicę śmierci  ks. Franciszka, człowieka Kościoła i Gwałtownika Królestwa Bożego.

Ważne jest więc, może w tym szczególnym dla nas roku poznawać i wnikać w myśli Założyciela, by móc coraz bardziej go naśladować w przeżywaniu i rozumieniu naszego charyzmatu.

Pomoże nam to, stawać się bardziej dojrzałymi w wierze, w modlitwie i wzajemnej miłości oraz odkryje przed nami mądrość nauczania naszego Założyciela.

  • Czytajmy, więc, jego książki, publikacje. Dużo treści autorstwa ks. Franciszka znajdziemy w Listach DK.
  • Słuchajmy audycji “12 spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw” oraz innych nagrań.   

12 Spojrzeń

  • Przynieśmy urodzinowy prezent ks. Franciszkowi- nasza przeżytą “randkę małżeńską!”

Randkę Małżeńską

  • A Wydawnictwo Ruchu Światło-Życie zaprasza nas do udziału jeszcze w innej inicjatywie-zaprezentuj co zawdzięczasz Ojcu Franciszkowi.

Urodzinowy Prezent Dla Ojca Franciszka 

 

Przeżywajmy ten czas w bliskości z Ojcem Założycielem i w dziękczynieniu Panu Bogu za dar jego życia. 

Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK


Reportaż: Nawrócony w celi śmierci – ks. Franciszek Blachnicki (czas 26’)

 

ŚWIADEK WOLNOŚCI – ks. Franciszek Blachnicki (czas 10’)

 

ks. Franciszek Blachnicki: Jak pomóc innym w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego (czas 27′)

 

ks. Franciszek Blachnicki : Wiara a świadectwo Ducha Świętego (czas 25′)

 

ks. Franciszek Blachnicki : Rola Ducha Świętego (czas 32′)

 

ks. Franciszek Blachnicki : Pewność wiary – doświadczenie przebaczenia (czas 30′)

 

ks. Franciszek Blachnicki : Jak dostąpić zbawienia (czas 30’)

 

Spojrzenie ósme – Na tropie łaski

Kolejny odcinek z cyklu „Dwanaście spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw.” dotyczy życia wewnętrznego Ojca, które poznajemy z kart jego pamiętników.

 

 

 

 

 

Spojrzenie siódme – Anioł stróż

Siódma audycja z cyklu „Dwanaście spojrzeń, ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw”, opublikowana w dniu srebrnego jubileuszu zatwierdzenia przez Kościół wspólnoty konsekrowanej Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, ukazuje rolę jaką ta wspólnota odegrała tak w życiu wewnętrznym ks. Franciszka Blachnickiego jak i w jego służbie na rzecz ożywiania Kościoła poprzez charyzmat Światło-Życie.

 

 

 

 

Znak mocy – spojrzenie szóste

Szósta audycja z cyklu „Dwanaście spojrzeń, ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw”, opublikowana specjalnie z okazji jego setnych urodzin, poświęcona jest najważniejszemu dziełu Jego życia, ukazuje rozwijanie się w nim charyzmatu żywego Kościoła, z którego narodził się Ruch Światło-Życie.

 

 

 

 

Spojrzenie piąte – Ecclesiola

Piąta audycja z cyklu „Dwanaście spojrzeń”, opublikowana z okazji Dnia Patronalnego Domowego Kościoła przybliża zaangażowanie ks. Franciszka Blachnickiego na rzecz odnowy małżeństwa i rodziny po przez powołanie do życia wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.

 

 

 

 

 

Spojrzenie czwarte – Wesołe rekolekcje

Dzień święta patronalnego Ruchu Światło-Życie, to właściwy czas aby zatrzymać się nad korzeniami charyzmatu, które odnajdujemy w pierwszych latach kapłaństwa Ojca Franciszka i rozwinięcia przez niego metody oazowej dla ministrantów. Z doświadczenia tych oaz w latach późniejszych rozwinęło się dzieło, które dziś nosi nazwę Ruchu Światło-Życie. Tym właśnie tematem zajmuje się „czwarte spojrzenie” z cyklu „Dwunastu spojrzeń” poświęconych osobie naszego Ojca Założyciela.

 

 

 

 

Spojrzenie trzecie – Sługa Niepokalanej

Na zakończenie października, miesiąca maryjnego, zapraszamy na trzecie spojrzenie na osobę Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, w naszym cyklu „Dwanaście Spojrzeń”. Trzecie spojrzenie, to właśnie bliższe spotkanie z wymiarem maryjnym życia Ojca  Franciszka.

 

 

 

 

 

Spojrzenie drugie – Źródło

W dniu dzisiejszym przypada piąta rocznica podpisania przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót Franciszka Blachnickiego. Ostatniego kroku przed beatyfikacją, którą teraz może sprawić zatwierdzenie cudu za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego. Dekret ten mówi, że kandydat na ołtarze żył w stopniu heroicznym wiarą, nadzieją i miłością.
Dzisiejszy dzień jest właściwy na premierę drugiego odcinka „Dwunastu Spojrzeń” zatytułowanego „Źródło”.
Podejmuje on wydarzenie narodzenia się do życia wiary przez Franciszka w celi śmierci oraz tego jak przez lata starał się wracać i rozumieć to co wydarzyło się owego pamiętnego dnia duchowego zmartwychwstania 17 czerwca 1942.

 

 

Dwanaście spojrzeń (1)

Spojrzenie pierwsze – „Decrevi – Postanowiłem” – taki tytuł nosi pierwszy odcinek zapowiadanego cyklu audycji o życiu i dziele ks. Franciszka Blachnickiego. O pierwszych latach życia Ojca, jego środowisku rodzinnym i kształtowaniu osobowości. Na końcu zaproszenie do osobistej refleksji. Zachęcamy!

 

 

 

 

 

12 spojrzeń – cykl audycji z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

“12 spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw” – taki tytuł nosi cykl audycji przygotowanych z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego. Kolejne odcinki będą się ukazywały każdego 24. dnia miesiąca, począwszy od sierpnia (oczywiście będzie je można odsłuchać później, w dowolnym czasie). Dziś, w rocznicę rocznicę ułaskawienia Franciszka Blachnickiego z wyroku śmierci w 1942 r., prezentujemy odcinek wstępny, w którym autor – o. Bartłomiej Parys SVD wyjaśnia szczegóły. Zapraszamy do posłuchania!

 

 

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia obchodzimy święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto patronalne Ruchu Światło- Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją. (Drogowskazy Nowego Człowieka)

Tak pisał w drugim drogowskazie ks. Franciszek Blachnicki.

Z okazji tego Święta zapraszamy i gorąco zachęcamy nas wszystkich do wsłuchania się raz jeszcze w Trzecie Spojrzenie-Sługa Niepokalanej z cyklu „Dwanaście Spojrzeń- Ks. Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw.

Trzecie spojrzenie, to właśnie bliższe spotkanie z wymiarem maryjnym życia Ojca Franciszka.

Warto jest przy okazji okazji tego święta i zbliżającej się 100 rocznicy urodzin naszego Założyciela spojrzeć na duchowość maryjną  Ojca Franciszka, bo stała się ona jednym ze źródeł  inspiracji maryjności  naszego Ruchu, który on często nazywał dziełem Niepokalanej.

Prosimy, posłuchajmy i  podejmijmy też refleksję proponowaną przez  o. Bartłomieja Parysa na końcu tego  przekazu.

W roku pracy „ Dojrzałość w Chrystusie” pozwólmy się prowadzić  Duchowi Świętemy na wzór Niepokalanej!

Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami!

Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK

Adwent 2020- Słowo Moderatora

Droga wspólnoto Kościoła Domowego.

Za nami Dzień Dziękczynienia i przed domami następuje wymiana dekoracji – te, przypominające o indyku ustępują miejsca rekwizytom, związanym z Bożym Narodzeniem. To nam zwiastuje, że święta już blisko.

Jednak wiemy doskonale, że przejście do Bożego Narodzenia nie polega na zmianie zewnętrznej dekoracji. Trzeba jeszcze zmienić tą wewnętrzną i temu służyć ma czas Adwentu, czyli czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. I choć fizycznie przyszedł już do nas 2000 lat temu, to jednak w każde Boże Narodzenie oczekujemy, że się w nas na nowo narodzi.

Na ostatnim Dniu Wspólnoty mowa była o obecności Jezusa Chrystusa w czasie eucharystii. Po pierwsze jest on obecny w zgromadzeniu, bowiem gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w Jego imię, tam i On jest obecny. Po drugie jest On obecny w swoim Słowie, dlatego kiedy jest czytane słowo Boże, to On sam do nas mówi. Po trzecie jest obecny w osobie prezbitera, który sprawuje eucharystię In persona Christi, czyli w głebokim zjednoczeniu z osobą Chrystusa – kapłana. I po czwarte w sposób substancjalny, jest On obecny pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina.

W obecnych warunkach, w których z uwagi na epidemię,  jest trudniej uczestniczyć w liturgii Kościoła i mieć na codzień dostęp do komunii świętej. Może być też problem z prezbiterami, którzy dotknięci wirusem, czasem nie mogą sprawować sakramentów z udziałem wiernych.  Ale na pewno dwie z tych obecności  – myślę o Słowie i zgromadzeniu – są do osiągnięcia każdego dnia w Waszych domach. Kiedy bowiem rodzina gromadzi się na modlitwie i kiedy w tej wspólnocie kościoła domowego czytane jest Słowo – to sam Chrystus przychodzi. Jak ważne jest, aby w Adwencie nie zabrakło modlitwy rodzinnej i czytania Słowa. Dobrze by było, szczególnie myśląc o dzieciach, zaopatrzyć czytane słowo krótkim komentarzem, może w formie dzielenia się, aby pomóc dzieciom w rozumieniu natchnionego tekstu.

W tradycji polskiej mamy piękną tradycję rorat, gdzie element czuwania jest podkreślony przez przychodzenie z lampionami na mszę, zapalania adwentowego wieńca i roratki, symbolizującej Maryję. Pewnie w tym roku roraty będą trudne do przeprowadzenia.  Ale przecież symbole, używane tutaj, mogą być także zastosowane w modlitwie wspólnoty domowej. Także tradycja przygotowywania Jezusowi posłania z dobrych uczynków, symbolizowanych przez źdźbła słomy, kładzione do żłóbka, ma swoją wartość. Zachęcam bardzo do wykorzystania bogactwa tych symboli przy formacji dzieci.

Okres Adwentu to także czas intensywnej modlitwy. Nie mielismy w minionych miesiącach ani rekolcekcji wakacyjnych, a i rekolekcje Adwentowe w parafiach mogą być niedostępne. Ale okres Adwentu sam w sobie może być rodzajem rekolekcji, o ile będziemy wierni codziennej modlitwie. A ta, jak wiecie,  potrzebuje przemiany serca. Dlatego dobrze by było przystąpić do spowiedzi na początku tego okresu. To da każdemu z Was nową siłę do przeżycia Adwentu w oczekiwaniu na narodziny Pana w waszym wnętrzu.

Życzę wszystkim owocnego Adwentu

xKrzysztof Pankanin.

Święto Dziękczynienia 2020

Szczęść  Boże!

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła, Święto Dziękczynienia już zagląda do naszych serc. Zapewne, jak wszystko w tym roku, i ten czas będzie inny niż zazwyczaj. Jednak i w tej codzienności, pośród izolacji, społecznego dystansu, braku wielu spotkań, uścisku dłoni i….., w naszych zmaganiach, w naszych  pragnieniach, dzieje się wielka Przygoda, bo razem z nami w tym wszystkim jest Bóg. On to sprawia, że sprawy trudne, czy też z pozoru małe mogą okazać się głęboką dla nas treścią.

Niech zatem tegoroczne Święto Dziękczynienia umocni w nas postawę wdzięczności Bogu za Jego najmniejsze dobro, jakiego możemy doświadczać pośród naszych dni.

Dziękujemy Panu Bogu za dar czasu, modlitwy, naszych  spotkań, wspólnoty DK, kapłanów,  każdej i każdego z Was!

Dziękujemy, że Jesteście!

Życzymy Wam wszystkim pięknego Święta Dziękczynienia!

 

Za wszystko dziękuję za spokój i trwogę

za to, że nie rozumiem

i odejść nie mogę

za to że nas łączą nie poznane ręce

za jedną jeszcze jesień by pokochać więcej

uratuje, otworzy parasol nade mną

posłuszeństwo, co prowadzi w ciemność     ks. J. Twardowski ‘’Za wszystko”

 

Z pozdrowieniem,

Ula i Andrzej  Jóźwiak – para odpowiedzialna

Ks.Krzysztof  Pankanin – moderator

List Kręgu Centralnego – Październik 2020

Szukamy przystępu do źródła, z którego wszyscy mogliby pić, aby życie bujnie rozwinęło się, aby Kościół stał się prawdziwą oazą w świecie, który jest pustynią bez Boga.   Ks. Franciszek Blachnicki

 

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Przekazujemy kolejny list kręgu centralnego na ten  czas, kiedy to z powodu wciąż panującej pandemii wiele spraw w naszych rodzinach i Domowym Kościele funkcjonuje inaczej. Niech jego słowa będą wsparciem i umocnieniem na drodze codziennego życia, formacji i trwania we wspólnocie.

Prosimy bardzo o przeczytanie listu Kręgu Centralnego!

List kręgu centralnego DK do wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Domowego Kościoła

Dojrzałość w czasie próby

List Kręgu Centralnego Październik 2020

Pragniemy również  przypomnieć, że kroczymy drogą  roku formacyjnego pod hasłem „Dojrzałość  w Chrystusie” i tak jak owoce, które zbieramy teraz podczas jesieni dojrzewają w słońcu, tak człowiek dorzewa w Chrystusie. Wszyscy wiemy, że nasza formacja trwa nieustannie (pomimo braku rekolekcji), bo odbywa się w naszej codzienności w małżeństwach i rodzinach kiedy korzystając z naszych darów/zobowiązań  wzrastamy w miłości z Chrystusem i drugim człowiekiem.  Podejmujmy więc w tym czasie  szczególny wysiłek realizacji wszystkich naszych zobowiązań DK, a w szczególności tych, z którymi mamy trudności. Troszczmy się też o kolejny ważny  element naszej formacji -spotkanie kręgu. Przygotowujmy się do niego poprzez refleksję nad zanym uprzednio Słowem Bożym, nad dzieleniem się życiem i tematem formacyjnym.   

Pamiętajmy o sobie w modlitwie, we wzajemnej pomocy!

Zapraszamy  Wszystkich do codziennej modlitwy w intencji  ustania pandemii, za cały Domowy Kościół, za Kapłanów posługujących w Domowym Kościele, a w szczególności za ciężko chorego   ks. Mirosława, proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard oraz jej duszpasterzy i siostry Misjonarki.  Proponujemy  modlitwę za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Z wiarą i nadzieją przeżywajmy czas  tego roku formacyjnego!

Urszula i Andrzej Jóźwiak-para odpowiedzialna DK

Ks. Krzysztof Pankanin-moderator DK

Rok Formacyjny Dojrzałość w Chrystusie- Rozpoczęcie

W niedzielne słoneczne popołudnie 4 października 2020 spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Domowego Kościoła. W tym dniu też podczas Eucharystii rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny „Dojrzałość w Chrystusie.”

Nasz wspólny czas zaczęliśmy od powitania i zawiązania wspólnoty oraz pysznej pizzy.

Po czym nastąpił blok modlitewno-formacyjny. Zapaleniem świecy i przywołaniem śpiewem Ducha Świętego by w Jego mocy przeżywać ten dzień tak weszliśmy w tą część naszego spotkania. Towarzyszył nam plakat ze znakiem roku formacyjnego i jego głęboki przekaz. Jest to znak zaczerpnięty z instalacji znajdującej się na grobowcu w Krościenku naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego i składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym jest drzewo, które jest “drzewem życia” , wpisane jest w ziemie, ale jego korzenie sa  poza światem – czyli w Bogu. Drugim jest ziemia – świat. Gałęzie – to ludzie, którzy oplatają ziemię i rozprzestrzeniają się w różnych kierunkach. Dojrzałość to misja, świadectwo, życie Światłem, trwanie we wspólnocie i jedność, której symbolem jest znajdujący się w środku znak naszego Ruchu. 

Konferencja moderatora, ks. Krzysztofa Pankanina wprowadziła nas w temat naszego Dnia Wspólnoty: ‘’Liturgia w kształtowaniu dojrzałej wiary.’’  Ksiądz przypomniał nam  między innymi, że liturgia to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.  Liturgia to ciągle uobecniana w życiu Kościoła służba Chrystusa dla zbawienia człowieka.  Nie można w niej dowolnie niczego zmieniać. Wymagane jest posłuszeństwo Kościołowi  w jej sprawowaniu. Jest ona uprzewilejowanym miejscem przenikania się światła z życiem. Dojrzały chrześcijanin to człowiek Eucharystii.  Aby rozumieć  Eucharystię trzeba rozumieć  znaki, symbole liturgiczne w niej zawarte wyrażające  Bożą  prawdę, którą my winniśmy wcielać  w nasze życie.  Znak fos-zoe- światło-życie:  życie musi być podporządkowane światłu.

Kolejnym punktem było spotkanie w grupach, które  pomogło nam bardziej rozumieć  symbolikę składania darów  w czasie Eucharystii, które wyrażają nasze pragnienie oddania siebie Chrystusowi i upodabniania się do Niego. Był to też czas stawiania sobie pytania: na ile jesteśmy prawdziwie uczestnikami Eucharystii. Wszystkie te treści i przemyślenia zabraliśmy ze sobą do Namiotu Spotkania, by w kontekście Słowa Bożego porozmawiać  o tym z Panem Bogiem.

Kulminacją tego dnia była Eucharystia, którą celebrował ks. Krzysztof.  Zapewne z wiekszą  świadomością i zrozumieniem dostrzegaliśmy teraz jej bogatą symbolikę. W każdej Mszy Świętej Chrystus przychodzi do nas w zgromadzeniu, w Słowie Bożym, w kapłanie oraz pod postaciami chleba i wina, powiedział ksiądz. Ufamy, że w każdym z nas zrodziła się zachęta do poznawania liturgii oraz  czynnego i pełnego w niej uczestniczenia, bo to prowadzi nas do dojrzałej wiary. Mamy  naśladować Chrystusa w Jego misji bycia prorokiem, kapłanem i królem w życiu codziennym. To jest dojrzałość wiary, do której zaprasza nas formacja Domowego Kościola w tym roku.

Podczas  Mszy Świętej ksiądz udzielił błogosławieństwa nowym parom animatorskim, którym  wręczyliśmy zapalone świece ze znakiem obecnego roku formacyjnego .

Dzień Wspólnoty po przerwie wakacyjnej był dla nas wszystkich radosnym spotkaniem z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

Bądź uwielbiony Panie, że zgromadziłeś nas w dniu przy Twoim Stole, że razem z Tobą rozpoczynamy nasz nowy rok formacyjny, naszą drogę ku dojrzałości w Chrystusie!

Chwała Panu!

Urszula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna DK w Chicago

Rozpoczęcie Roku 2020-21

Picture 1 of 6