Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia obchodzimy święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto patronalne Ruchu Światło- Życie oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją. (Drogowskazy Nowego Człowieka)

Tak pisał w drugim drogowskazie ks. Franciszek Blachnicki.

Z okazji tego Święta zapraszamy i gorąco zachęcamy nas wszystkich do wsłuchania się raz jeszcze w Trzecie Spojrzenie-Sługa Niepokalanej z cyklu „Dwanaście Spojrzeń- Ks. Franciszek Blachnicki z różnych perspektyw.

Trzecie spojrzenie, to właśnie bliższe spotkanie z wymiarem maryjnym życia Ojca Franciszka.

Warto jest przy okazji okazji tego święta i zbliżającej się 100 rocznicy urodzin naszego Założyciela spojrzeć na duchowość maryjną  Ojca Franciszka, bo stała się ona jednym ze źródeł  inspiracji maryjności  naszego Ruchu, który on często nazywał dziełem Niepokalanej.

Prosimy, posłuchajmy i  podejmijmy też refleksję proponowaną przez  o. Bartłomieja Parysa na końcu tego  przekazu.

W roku pracy „ Dojrzałość w Chrystusie” pozwólmy się prowadzić  Duchowi Świętemy na wzór Niepokalanej!

Niepokalana Matko Kościoła, módl się za nami!

Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK

Adwent 2020- Słowo Moderatora

Droga wspólnoto Kościoła Domowego.

Za nami Dzień Dziękczynienia i przed domami następuje wymiana dekoracji – te, przypominające o indyku ustępują miejsca rekwizytom, związanym z Bożym Narodzeniem. To nam zwiastuje, że święta już blisko.

Jednak wiemy doskonale, że przejście do Bożego Narodzenia nie polega na zmianie zewnętrznej dekoracji. Trzeba jeszcze zmienić tą wewnętrzną i temu służyć ma czas Adwentu, czyli czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. I choć fizycznie przyszedł już do nas 2000 lat temu, to jednak w każde Boże Narodzenie oczekujemy, że się w nas na nowo narodzi.

Na ostatnim Dniu Wspólnoty mowa była o obecności Jezusa Chrystusa w czasie eucharystii. Po pierwsze jest on obecny w zgromadzeniu, bowiem gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w Jego imię, tam i On jest obecny. Po drugie jest On obecny w swoim Słowie, dlatego kiedy jest czytane słowo Boże, to On sam do nas mówi. Po trzecie jest obecny w osobie prezbitera, który sprawuje eucharystię In persona Christi, czyli w głebokim zjednoczeniu z osobą Chrystusa – kapłana. I po czwarte w sposób substancjalny, jest On obecny pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina.

W obecnych warunkach, w których z uwagi na epidemię,  jest trudniej uczestniczyć w liturgii Kościoła i mieć na codzień dostęp do komunii świętej. Może być też problem z prezbiterami, którzy dotknięci wirusem, czasem nie mogą sprawować sakramentów z udziałem wiernych.  Ale na pewno dwie z tych obecności  – myślę o Słowie i zgromadzeniu – są do osiągnięcia każdego dnia w Waszych domach. Kiedy bowiem rodzina gromadzi się na modlitwie i kiedy w tej wspólnocie kościoła domowego czytane jest Słowo – to sam Chrystus przychodzi. Jak ważne jest, aby w Adwencie nie zabrakło modlitwy rodzinnej i czytania Słowa. Dobrze by było, szczególnie myśląc o dzieciach, zaopatrzyć czytane słowo krótkim komentarzem, może w formie dzielenia się, aby pomóc dzieciom w rozumieniu natchnionego tekstu.

W tradycji polskiej mamy piękną tradycję rorat, gdzie element czuwania jest podkreślony przez przychodzenie z lampionami na mszę, zapalania adwentowego wieńca i roratki, symbolizującej Maryję. Pewnie w tym roku roraty będą trudne do przeprowadzenia.  Ale przecież symbole, używane tutaj, mogą być także zastosowane w modlitwie wspólnoty domowej. Także tradycja przygotowywania Jezusowi posłania z dobrych uczynków, symbolizowanych przez źdźbła słomy, kładzione do żłóbka, ma swoją wartość. Zachęcam bardzo do wykorzystania bogactwa tych symboli przy formacji dzieci.

Okres Adwentu to także czas intensywnej modlitwy. Nie mielismy w minionych miesiącach ani rekolcekcji wakacyjnych, a i rekolekcje Adwentowe w parafiach mogą być niedostępne. Ale okres Adwentu sam w sobie może być rodzajem rekolekcji, o ile będziemy wierni codziennej modlitwie. A ta, jak wiecie,  potrzebuje przemiany serca. Dlatego dobrze by było przystąpić do spowiedzi na początku tego okresu. To da każdemu z Was nową siłę do przeżycia Adwentu w oczekiwaniu na narodziny Pana w waszym wnętrzu.

Życzę wszystkim owocnego Adwentu

xKrzysztof Pankanin.

Święto Dziękczynienia 2020

Szczęść  Boże!

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła, Święto Dziękczynienia już zagląda do naszych serc. Zapewne, jak wszystko w tym roku, i ten czas będzie inny niż zazwyczaj. Jednak i w tej codzienności, pośród izolacji, społecznego dystansu, braku wielu spotkań, uścisku dłoni i….., w naszych zmaganiach, w naszych  pragnieniach, dzieje się wielka Przygoda, bo razem z nami w tym wszystkim jest Bóg. On to sprawia, że sprawy trudne, czy też z pozoru małe mogą okazać się głęboką dla nas treścią.

Niech zatem tegoroczne Święto Dziękczynienia umocni w nas postawę wdzięczności Bogu za Jego najmniejsze dobro, jakiego możemy doświadczać pośród naszych dni.

Dziękujemy Panu Bogu za dar czasu, modlitwy, naszych  spotkań, wspólnoty DK, kapłanów,  każdej i każdego z Was!

Dziękujemy, że Jesteście!

Życzymy Wam wszystkim pięknego Święta Dziękczynienia!

 

Za wszystko dziękuję za spokój i trwogę

za to, że nie rozumiem

i odejść nie mogę

za to że nas łączą nie poznane ręce

za jedną jeszcze jesień by pokochać więcej

uratuje, otworzy parasol nade mną

posłuszeństwo, co prowadzi w ciemność     ks. J. Twardowski ‘’Za wszystko”

 

Z pozdrowieniem,

Ula i Andrzej  Jóźwiak – para odpowiedzialna

Ks.Krzysztof  Pankanin – moderator

List Kręgu Centralnego – Październik 2020

Szukamy przystępu do źródła, z którego wszyscy mogliby pić, aby życie bujnie rozwinęło się, aby Kościół stał się prawdziwą oazą w świecie, który jest pustynią bez Boga.   Ks. Franciszek Blachnicki

 

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Przekazujemy kolejny list kręgu centralnego na ten  czas, kiedy to z powodu wciąż panującej pandemii wiele spraw w naszych rodzinach i Domowym Kościele funkcjonuje inaczej. Niech jego słowa będą wsparciem i umocnieniem na drodze codziennego życia, formacji i trwania we wspólnocie.

Prosimy bardzo o przeczytanie listu Kręgu Centralnego!

List kręgu centralnego DK do wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Domowego Kościoła

Dojrzałość w czasie próby

List Kręgu Centralnego Październik 2020

Pragniemy również  przypomnieć, że kroczymy drogą  roku formacyjnego pod hasłem „Dojrzałość  w Chrystusie” i tak jak owoce, które zbieramy teraz podczas jesieni dojrzewają w słońcu, tak człowiek dorzewa w Chrystusie. Wszyscy wiemy, że nasza formacja trwa nieustannie (pomimo braku rekolekcji), bo odbywa się w naszej codzienności w małżeństwach i rodzinach kiedy korzystając z naszych darów/zobowiązań  wzrastamy w miłości z Chrystusem i drugim człowiekiem.  Podejmujmy więc w tym czasie  szczególny wysiłek realizacji wszystkich naszych zobowiązań DK, a w szczególności tych, z którymi mamy trudności. Troszczmy się też o kolejny ważny  element naszej formacji -spotkanie kręgu. Przygotowujmy się do niego poprzez refleksję nad zanym uprzednio Słowem Bożym, nad dzieleniem się życiem i tematem formacyjnym.   

Pamiętajmy o sobie w modlitwie, we wzajemnej pomocy!

Zapraszamy  Wszystkich do codziennej modlitwy w intencji  ustania pandemii, za cały Domowy Kościół, za Kapłanów posługujących w Domowym Kościele, a w szczególności za ciężko chorego   ks. Mirosława, proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard oraz jej duszpasterzy i siostry Misjonarki.  Proponujemy  modlitwę za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Z wiarą i nadzieją przeżywajmy czas  tego roku formacyjnego!

Urszula i Andrzej Jóźwiak-para odpowiedzialna DK

Ks. Krzysztof Pankanin-moderator DK

Rok Formacyjny Dojrzałość w Chrystusie- Rozpoczęcie

W niedzielne słoneczne popołudnie 4 października 2020 spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty Domowego Kościoła. W tym dniu też podczas Eucharystii rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny „Dojrzałość w Chrystusie.”

Nasz wspólny czas zaczęliśmy od powitania i zawiązania wspólnoty oraz pysznej pizzy.

Po czym nastąpił blok modlitewno-formacyjny. Zapaleniem świecy i przywołaniem śpiewem Ducha Świętego by w Jego mocy przeżywać ten dzień tak weszliśmy w tą część naszego spotkania. Towarzyszył nam plakat ze znakiem roku formacyjnego i jego głęboki przekaz. Jest to znak zaczerpnięty z instalacji znajdującej się na grobowcu w Krościenku naszego założyciela ks. Franciszka Blachnickiego i składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym jest drzewo, które jest “drzewem życia” , wpisane jest w ziemie, ale jego korzenie sa  poza światem – czyli w Bogu. Drugim jest ziemia – świat. Gałęzie – to ludzie, którzy oplatają ziemię i rozprzestrzeniają się w różnych kierunkach. Dojrzałość to misja, świadectwo, życie Światłem, trwanie we wspólnocie i jedność, której symbolem jest znajdujący się w środku znak naszego Ruchu. 

Konferencja moderatora, ks. Krzysztofa Pankanina wprowadziła nas w temat naszego Dnia Wspólnoty: ‘’Liturgia w kształtowaniu dojrzałej wiary.’’  Ksiądz przypomniał nam  między innymi, że liturgia to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.  Liturgia to ciągle uobecniana w życiu Kościoła służba Chrystusa dla zbawienia człowieka.  Nie można w niej dowolnie niczego zmieniać. Wymagane jest posłuszeństwo Kościołowi  w jej sprawowaniu. Jest ona uprzewilejowanym miejscem przenikania się światła z życiem. Dojrzały chrześcijanin to człowiek Eucharystii.  Aby rozumieć  Eucharystię trzeba rozumieć  znaki, symbole liturgiczne w niej zawarte wyrażające  Bożą  prawdę, którą my winniśmy wcielać  w nasze życie.  Znak fos-zoe- światło-życie:  życie musi być podporządkowane światłu.

Kolejnym punktem było spotkanie w grupach, które  pomogło nam bardziej rozumieć  symbolikę składania darów  w czasie Eucharystii, które wyrażają nasze pragnienie oddania siebie Chrystusowi i upodabniania się do Niego. Był to też czas stawiania sobie pytania: na ile jesteśmy prawdziwie uczestnikami Eucharystii. Wszystkie te treści i przemyślenia zabraliśmy ze sobą do Namiotu Spotkania, by w kontekście Słowa Bożego porozmawiać  o tym z Panem Bogiem.

Kulminacją tego dnia była Eucharystia, którą celebrował ks. Krzysztof.  Zapewne z wiekszą  świadomością i zrozumieniem dostrzegaliśmy teraz jej bogatą symbolikę. W każdej Mszy Świętej Chrystus przychodzi do nas w zgromadzeniu, w Słowie Bożym, w kapłanie oraz pod postaciami chleba i wina, powiedział ksiądz. Ufamy, że w każdym z nas zrodziła się zachęta do poznawania liturgii oraz  czynnego i pełnego w niej uczestniczenia, bo to prowadzi nas do dojrzałej wiary. Mamy  naśladować Chrystusa w Jego misji bycia prorokiem, kapłanem i królem w życiu codziennym. To jest dojrzałość wiary, do której zaprasza nas formacja Domowego Kościola w tym roku.

Podczas  Mszy Świętej ksiądz udzielił błogosławieństwa nowym parom animatorskim, którym  wręczyliśmy zapalone świece ze znakiem obecnego roku formacyjnego .

Dzień Wspólnoty po przerwie wakacyjnej był dla nas wszystkich radosnym spotkaniem z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

Bądź uwielbiony Panie, że zgromadziłeś nas w dniu przy Twoim Stole, że razem z Tobą rozpoczynamy nasz nowy rok formacyjny, naszą drogę ku dojrzałości w Chrystusie!

Chwała Panu!

Urszula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna DK w Chicago

Rozpoczęcie Roku 2020-21

Picture 1 of 6

11 Rocznica Śmierci Siostry Jadwigi Skudro

W poniedziałek, 28 września przypada 11 rocznica śmierci siostry Jadwigi Skudro
 
Kim była s. Jadwiga? Dlaczego, winniśmy  o niej pamiętać?  Przeczytamy na stronie:   www.dk.oaza.pl.
 
Ofiarujmy Msze św. i modlitwy w intencji siostry Jadwigi.
 
 
Urszula i Andrzej Jóźwiak

12 Spojrzeń – Cykl Audycji z Okazji 100-Lecia Urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Szczęść  Boże,

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła, dnia 24 marca 2021 roku będziemy obchodzić  100 rocznicę urodzin czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego – naszego ojca, założyciela Ruchu Światło-Życie. Z tej okazji  nadchodzący  rok formacyjnym  będzie też dla nas czasem  spojrzenia  na jego życie i zatroskanie o Kościół  Chrystusa, a także czasem dziękczynienia za jego życie. Gorąco zapraszamy do czytania i słuchania materiałów na ten temat przygotowanych przez DK w Polsce.

Znajdziemy je stronie:    www.dk.oaza.pl

Już dziś zapraszamy:

12 spojrzeń – cykl audycji z okazji 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Czcigodny sługo Boży księże Franciszku- wstawiaj się za nami!

Urszula i Andrzej Jóźwiak – para odpowiedzialna

Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty

Droga Rodzino Domowego Kościoła,                                                                                                                      

w niedzielę, 21 czerwca, udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, Indiana aby spotkać się z całą Wspólnotą Domowego Kościoła i zakończyć nasz rok formacyjny, który przebiegał pod hasłem: Wolni i wyzwalający. 

Wielką radością było zobaczyć całą naszą wspólnotę po długim okresie przerwy spowodowanej pandemią.

Szczególnie dzieci pokazały jak bardzo spragnione są siebie i kontaktów międzyludzkich. 

Ojcowie Salwatorianie stworzyli nam wspaniałe warunki aby godnie uczestniczyć we mszy świętej, ugościć się i zobaczyć ogrom miłości Boga w przyrodzie podczas Wyprawy otwartych oczu. 

Bardzo owocnym dla naszej rodziny było spotkanie w grupie, do którego zaprosiliśmy jednego z Ojców Franciszkanów.  Rozmawiając na temat odpowiedzialności wobec stworzenia, dotknęliśmy również tematu zakłóconej hierarchii wartości  w obecnym świecie. Współczesne pokolenie ma problem ze zrozumieniem,  że człowiek  w hierarchii  stworzenia, jest najważniejszy i że świat zwierząt ma słuzyć człowiekowi z uwzględniem odpowiedzialności człowieka za ten świat.

Również cieszymy się,  że podczas spotkania przypomnieliśmy sobie o naszej odpowiedzialności wobec dzieła stworzenia anlizując Psalm 104 oraz tekst z encykliki Laudato si’ papieża Franciszka.  Zauważyliśmy, że po spotkaniu nasza rodzina jest bardziej wyczulona na drobne gesty które świadczą o wspólnej trosce o nasze środowisko.  Dla przykładu podamy, że dzieci już nie sięgają po jednorazowe butelki z wodą tylko metalowe butelki  wielokrotnego użytku. 

Nasze spotkanie odbyło się w Dniu Ojca.  Uświetniliśmy ten dzień modlitwą, śpiewem i wspaniałym tortem!.🎂

Trudno też nie wspomnieć o pięknej sowie, którą dzieci odkryły na drzewie i która podkresliła piękno stworzenia.

 Bardzo dziękujemy księdzu moderatorowi i Ojcom Franciszkanom za przybycie na to spotkanie, a Andrzejowi i Uli Jóźwiak za zorganizowanie spotkania.  Było naprawdę przyjemnie! 👏

Andrzej & Bożena Ptak

Wirtualne Spotkania Kręgu

Szczęść Boże,

Droga Wspólnoto, maj już ma się ku końcowi. Mija kolejny miesiąc naznaczony pandemią. Mamy już poza sobą doświadczenie wirtualnych spotkań kręgu (Zoom, Skype i inne cuda techniki). Jeśli nie można inaczej, kontynuujmy te spotkania aż do czasu kiedy będziemy mogli spotkać się ze sobą osobiście. Jest to dla nas zastępczy środek służący choć trochę do przeżycia wspólnoty i kontaktu ze sobą w tym odmiennym czasie. Przed nami jeszcze spotkania w czerwcu. Jak widać, radzimy sobie z obecną technologią całkiem nieźle. Spotkania w krȩgu zawieraja poszczególne części: dzielenie siȩ życiem, czȩść modlitewna oraz formacyjna. Nasze “małe co nieco” – smakujemy wirtualnie 🙂

Mimo fizycznego oddalenia, łączy nas też w tym czasie duch wspólnoty na modlitwie Koronką on-line w każdą niedzielę.
Cierpliwie czekamy na spotkanie ze sobą w rzeczywistości. Ufamy, że nastąpi wkrótce.
Pozdrawiamy krȩgi!

Alleluja! Chrystus żyje!
Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK

Paschalny Dzień Wspólnoty Maj 2020

Drodzy Małżonkowie Domowego Kościoła,

W pierwszą niedzielȩ maja mieliśmy zaplanowany Paschalny Dzień Wspólnoty. Jak widać, obecna rzeczywistość nie pozwoliła nam na takie spotkanie. Ponieważ Dzień Wspólnoty w Ruchu Światło-Życie jest obok spotkań w kręgu ważnym element naszej formacji w ciągu roku, chcielibyśmy choć trochȩ przeżyć  przygotowane treści formacyjne na to spotkanie. Dlatego też, podczas wirtualnego spotkania animatorów wraz z księdzem moderatorem oraz animatorami ustaliliśmy, że treści te posłużą nam do przeprowadzenia naszego majowego dialogu małżeńskiego jak już o tym wcześniej pisaliśmy

Ufamy, że zmieni siȩ nasza rzeczywistość i będziemy mogli siȩ spotkać ze sobą na następnym Dniu Wspólnoty. Jak pamiętamy, obecny rok formacyjny przeżywamy pod hasłem „Wolni i Wyzwalający.” Podczas Opłatkowego Dnia Wspólnoty w styczniu dotykaliśmy tematu  naszej wolności i naszych  zniewoleń. Teraz będziemy zastanawiać siȩ nad naszą posługą wyzwolenia i Krucjata Wyzwolenia Człowieka, ten konkretny czyn miłości pomagający zniewolonemu człowiekowi, wpisuje siȩ w ten temat.

W oparciu o przesłany wcześniej  materiał formacyjny będą nam towarzyszyć podczas tego dialogu postacie biblijne Nehemiasz i Gedeon. Nehemiasz jest jednym z wielu ludzi, których Bóg wybrał i powołał jako swoje narzędzie. Jako członkowie Kościoła jesteśmy też wezwani i wybrani przez Boga, abyśmy byli narzędziem Jego zbawczych planów w tym momencie życia, w którym jesteśmy. 

Z kolei, na przykładzie historii Gedeona zobaczymy jak Bóg wkracza w historiȩ narodu wybranego i przy pomocy wybranych narzędzi, środków słabych, pozornie śmiesznych, nieproporcjonalnych do wielkości zagrożenia, objawia swoją moc i wybawia swój lud. 

Takim narzędziem (wojskiem Gedeona) w ręku Boga dzisiaj jest  Krucjata Wyzwolenia Człowieka. 

Przypominamy i gorąco zachęcamy, abyśmy właśnie odbyli taki dialog małżeński, który posłuży nam do odkrywania w naszym życiu Bożego sposobu myślenia i działania oraz stanie się pomocą w głębszym rozumieniu Krucjaty, jej znaczenia a także weryfikacji naszego zaangażowania w posługę wyzwolenia.

Zapoznajmy się więc, z przesłanymi wcześniej materiałami i zapytajmy siebie: 

  1. Jak historia Nehemiasza wpisuje się w naszą historię życiową?     
  1. Co wspólnego z naszym konkretnym życiem ma historia Gedeona?

Ponad to, pogłębijmy naszą wiedzȩ na temat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:

(jej miejsce w Ruchu Światło-Życie, słowo “krucjata”-co oznacza, jej patronowie, godło, jak rozumiemy dzieło Krucjaty). Źrodłem tych wiadomości dla nas bȩdzie też link: http://www.kwc.oaza.pl/dlaczego-krucjata-dar-abstynencji

 

I już na koniec, niezależnie od tego, czy jesteśmy kandydatami czy członkami Krucjaty, ważne jest, aby podjąć konkretny czyn (modlitwa, post) na rzecz posługi wyzwolenia w intencji zniewolonych nałogami.

Zatem, gorąco zachęcamy, aby nasz najbliższy dialog małżeński był poświęcony tematowi – Krucjata Wyzwolenia Człowieka –Dzieło Miłości. Jeśli jest to możliwe, podzielmy się owocami tego dialogu małżeńskiego podczas spotkania kręgu

Życzymy błogosławionego czasu i owocnego dialogu małżeńskiego.
Szczęść Boże!

Urszula i Andrzej Jóźwiak -para odpowiedzialna DK Chicago