Wielki Tydzień 2024- Życzenia

Już za chwilę wejdziemy o Okres Wielkiego Tygodnia i włączymy się w przeżywanie wielkich tajemnic naszego zbawienia.

Wpatrzeni w Apostołów i Święte Niewiasty będziemy starali przygotować Ucztę Paschalną dla naszych rodzin a potem przeżywać ją razem ze wspólnotą wierzących w naszych parafiach, będziemy towarzyszyć Chrystusowi w jego wypełnieniu woli Ojca aż do śmierci na krzyżu, a po niepewnym dniu po śmierci, napełniać nasze serca radością Jego zmartwychwstania.

Niech Łaski płynące z przeżywania Tajemnic Paschalnych niech pomogą nam zobaczyć i zadziwić się ogromem Bożej miłości i przyjąć odpowiedzialnie dar zbawienia, abyśmy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym coraz lepiej naśladowali Chrystusa, którego poznaliśmy we wszystkich Tajemnicach Paschalnych od Wieczerzy Paschalnej do Poranka Zmartwychwstania i byli Jego czytelnymi świadkami w dzisiejszym świecie.

Przy pustym grobie Zbawiciela, wsłuchani w radosne ALLELUJA, napełniajmy serca nasze radością, miłością i pokojem. Głośmy tę radosną nowinę w naszych rodzinach, kręgach DK, w środowiskach naszej pracy i wszystkim, z którymi się spotykamy.

Rozradowana Królowa Nieba niech otacza każdego i wszystkich swoją troską i wyprasza potrzebne łaski.

-moderator Domowego Kościoła, Ojciec Roman Deyna.