Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła,
 
“Dusza nasza oczekuje Pana
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się Nim nasze serce
ufamy  Jego świętemu imieniu.” (Ps.33)
 
Niech tegoroczna Uroczystość Narodzenia Bożej Dzieciny
będzie dla nas wszystkich źródłem spełnienia tego naszego oczekiwania.
Bóg zamieszkuje z nami!  Bóg wypełnia nadzieją i miłoscią nasze dni!
Ufajmy i radujmy się!
 
Niech Święta Rodzina, która patronuje Domowemu Kościołowi i w tym czasie jest szczególnie blisko nas z racji Jej Święta-Niedzieli Świętej Rodziny oraz trwającej peregrynacji naszej Ikony Świętej Rodziny  umocnia nasze rodziny, niech będzie dla nas zawsze  wzorem zawierzenia i stawania się darem z siebie dla innych.
 
Bożego błogosławiństwa w Nowym 2022 Roku.
 
Ze  Świątecznm  pozdrowieniem,
 
Ula i Andrzej Jóźwiak wraz z ks. Krzysztofem Pankaninem
 
Narodzenie Pańskie 2021