Święto Dziękczynienia 2021

Dziękujcie Panu bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki  (Ps 118,1)

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła,

W czas tej jesieni, jej pięknych kolorów i obfitych darów zatrzymujemy się na chwilę, aby dostrzec i zadziwić się dobrocią Boga, który w  złożoności tego współczesnego świata nie przestaje nas miłować i obdarowywać. I może w  zwykłym życiu, w tej naszej zwyczajności nie zauważamy, jak wiele otrzymujemy.  

Zasiadając, więc  do świątecznego stołu w tym roku, może właśnie w szczególny sposób dziękujemy Panu:

za nasze małżeństwa,

za nasze rodziny, 

za wspólnotę,

za kapłanów

za każdą i każdego z nas, 

za noc i dzień, 

za jedzenie i dach nad głową, 

za pracę i odpoczynek,

za radości i trudy,

za wiarę i nadzieję

za to, że zawsze jest z nami. 

Życzymy Wam wszystkim pięknego Święta Dziękczynienia

HAPPY THANKS- giving!

Ula i Andrzej Jóźwiak wraz z ks. Krzysztofem Pankaninem

Peregrynacja Ikony Św. Rodziny

Drogie Rodziny Domowego Kościoła,

Idąc za pragnieniem, które zrodziło się na jednym ze spotkań kręgu naszej wspólnoty, chcemy Was serdecznie zaprosić do peregrynacji  ikony św. Rodziny,  z którą zawsze przeżywamy nasze  wspólnotowe spotkania i rekolekcje.

Wkrótce rozpoczniemy Adwent, ten czas oczekiwania na przyjście Pana. Z pewnością Święta Rodzina poprowadzi nas najlepiej przez ten okres i czekający nas Nowy Rok. Będzie to dla nas wszystkich dobra okazja do trwania na modlitwie razem ze Świętą Rodziną. Wszyscy wiemy dobrze jak bardzo tej modlitwy potrzebujemy i jak potrzebuje jej dzisiejszy świat. 

Zaprośmy więc, Świętą Rodzinę do naszych rodzin, do naszych domów i przeżywajmy ten czas razem z Nimi- z Jezusem, Maryją, Józefem.

Peregrynację rozpoczniemy od Adwentowego Dnia Wspólnoty, 5 grudnia. Szczegóły będą podane właśnie wtedy, ale już dziś przygotowujemy nasze serca na przyjęcie Świętej Rodziny do naszych domów.  

Serdecznie Was pozdrawiamy – szczęść Boże!

Ula i Andrzej Jóźwiak-para odpowiedzialna

Adwentowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła,

Krocząc drogą tego roku formacyjnego zapraszamy  wszystkich na Adwentowy Dzień Wspólnoty. W czasie tego naszego wspólnotowego spotkania zatrzymamy się przy pierwszym członie tegorocznego hasła: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie.

Plan Dnia Wspólnoty:

13:00  Zawiązanie wspólnoty

13:30  Eucharystia

14:30  Agapa

15:30  Namiot Spotkania Łk 1,46-55

16:00 Konferencja:   Prawda- gdzie jej szukać?  

16:30  Spotkanie w grupach

17:30  Niespodzianka – Mikołaj

18:00  Zakończenie i błogosławieństwo

Podczas Namiotu Spotkania, konferencji i spotkań w grupie będzie opieka nad dziećmi.

Dzień wspólnoty jest zawsze czasem budowania naszej jedności, czasem służenia sobie nawzajem otrzymanymi od Stwórcy darami. Zatem, zachęcamy zarówno do udziału jak i do współtworzenia tego wydarzenia! Ministrantów prosimy o służbę przy ołtarzu.

Zapisy do soboty, 27 listopada 2021.   

Szczegóły w  przesłanym do wszystkich emailu.

Serdecznie zapraszamy! Niech nikogo z nas nie zabraknie!

Ula i Andrzej Jóźwiak wraz z ks. Krzysztofem Pankaninem

List Kręgu Centralnego DK na Rok Formacyjny 2021/2022

Znać, akceptować i być wiernym “Zasadom Domowego Kościoła”

W duchu odpowiedzialności i służby…
Mijający rok pracy formacyjnej, tak różny i wyjątkowy pod wieloma względami, kierował nasze myśli i serca ku dojrzałości. Spoglądaliśmy na tę dojrzałość w różnych wymiarach: od dojrzałości w wierze i modlitwie, poprzez dojrzałość w miłości, małżeństwie i rodzinie, aż po dojrzałość w cierpieniu i umieraniu. Wyrazem dojrzałości każdej osoby, ale także wspólnotyjest służba. Założyciel naszego Ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, wskazywał, że „istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami «diakonia» i «misja». Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Jest to postawa diakonijna”.
 
 

Eucharysrtia na Zakończenie Etapu Pilotowania

W sobotę, 14 sierpnia w kaplicy Ojców Karmelitów w Munster, Indiana podczas Mszy Świętej celebrowanej przez o. Bronisława  4 małżeństwa, które zakńczyły etap “pilotażu”  wyraziły, pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła i formowania się według jego zasad.
 
Dziękujemy Panu Bogu za te kolejne rodziny, które pragną pogłębiać z Nim swoją relację na tej drodze i budować Kościół Chrystusa przez wspólnotę Domowego Kościoła.
Przywitamy ich gorąco już wkrótce na rozpoczęciu roku formacyjnego, które będzie w niedzielę, 12 września.
 
Chwała Panu!

Życzenia dla Kapłanów 2021

“Nowy człowiek to ten, który posiada siebie w dawaniu siebie”.  Ks. F. Blachnicki

 

Drodzy Kapłani!

W tym szczególnym dniu ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, dziękujemy Bogu i Wam za Waszą obecność pośród nas, posługę, życzliwość i modlitwę.

Za to, że sprawujecie Sakramenty Święte, bez których nie moglibyśmy się rozwijać duchowo.

Bardzo Was, Drodzy Kapłani potrzebujemy!

 

Życzymy Wam Bożej radości, zdrowia, 

ogromu Łask Bożych, 

Mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.

Niech przenika Was radość Zmartwychwstania  i pewność, że wszystko możecie w tym, który Was umacnia.

 

Z darem modlitwy,                                                                                                                                                          

w imieniu Rodzin Domowego Kościoła w Chicago

Urszula i Andrzej Jóźwiak –  para odpowiedzialna

 


 

„Duchowość chrystologiczna kapłanów-moderatorów Ruchu Światło-Życie cechuje się przede wszystkim postawieniem w centrum obrazu Chrystusa Sługi, Chrystusa, który przychodzi po to, aby służyć, który istnieje dla Ojca i dla nas, ludzi, jako oddający siebie. Nasza kapłańska egzystencja tu się musi coraz bardziej utożsamiać z proegzystencją Chrystusa”.

(ks. F. Blachnicki, Posłani w duchu Chrystusa Sługi)

Drogie Osoby żyjące Sakramentem Święceń!

Dziękując za Waszą posługę na rzecz małżeństw i rodzin, życzymy ciągłego odkrywania i podążania za Chrystusem Sługą. Niech On będzie centrum i sensem Waszego życia.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa Domowego Kościoła,

gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Link do dk.oaza.pl

Wielkanoc 2021- Życzenia

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»  (J 11, 25-26)

 

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła! 

Nasza wędrówka drogą Wielkiego Postu zbliża się do końca. Przed nami najważniejszy czas w całym roku liturgicznym Kościoła- Misterium naszej wiary. Pragniemy z tej okazji życzyć nam wszystkim przeżycia tego czasu w szczególnej bliskości z Bogiem i otwarcia się na Jego niezgłębione dary i łaski, z którymi przychodzi do nas w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania, by nas napełnić, by upodobnić nas do Siebie, abyśmy mogli stawać się Nowym Człowiekiem, który umie oczyma wiary dostrzegać Boga tam, gdzie inni widzą tylko brak i bezsens. A radość poranka Wielkanocnego niech wybrzmi w naszych sercach niekończącym się dziękczynieniem Te Deum laudamus- Ciebie Boga wysławiamy.

Radujmy się radością chrześcijan, bo nasza wiara jest naszą mocą!

Czcigodny Sługo Boży, ks. Franciszku Blachnicki wstawiaj się za nami!

Radosnego Alleluja!

Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK  

Ks. Krzysztof Pankanin-  Moderator DK

 


 

Triduum Paschalne 2021 – życzenia

„Cała ludzkość pogrążona jest w ciemnej nocy.
I oto zajaśniało światło nowego życia:
Chrystus powstał z grobu!
Chrystus zmartwychwstał i odtąd to światło już nie gaśnie,
ale rozszerza się. Odtąd już nie ma nocy,
ale jest zwycięskie światło nowego życia w nas,
światło, które nas prowadzi do pełni życia i światła wiecznego”.
(ks. Franciszek Blachnicki)

 

Zanurzeni w radości paschalnej życzymy owocnego czerpania ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Niech Ten, który jest źródłem życia oraz światłem oświecającym nasze drogi, prowadzi do pełni życia i wiecznej światłości. Niech w tym trudnym czasie jaśnieje z całą mocą Jego światło.

Z serdecznymi pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK

 

Link do dk.oaza.pl

Wielki Post 2021- Słowo Moderatora

Drogie Rodziny Kościoła Domowego

Wchodzimy w Wielki Post i na jego początku warto sobie postawić pytanie o jego cel, a mianowicie do czego ma mnie przygotować ten Okres w Kościele. Pamiętacie zapewne, że w pierwotnym kościele Wielki Post był bezpośrednim przygotowaniem katechumenów do chrztu. Wtedy to, w oczekiwaniu na bliskie już odrodzenie katechumena w sakramencie chrztu, przekazywano mu ostatnie instrukcje na drogę chrześcijańska : Wyznanie wiary, którego mieli się trzymać i Modlitwę Pańską, którą od tej pory mogli praktykować jako dzieci Boże. A zaraz po tym następował moment najważniejszy – odrodzenie w wodach chrzcielnych, narodziny nowego człowieka, którego wzór  jast zarysowany na kartach ewangelicznych a w szczególności u Mateusza w Kazaniu na Górze (Mt 5-7)

Jeśli to było celem kandydatów do chrztu, to co jest celem dla nas, ludzi już ochrzczonych i będących w kościele od lat? Chrzest przecież posiadamy. Ale powraca pytanie, na ile posiadam w sobie tego nowego człowieka. A w ogóle to trzeba chyba po pierwsze odnowić w sobie świadomość  tego kierunku – do czego zostałem powołany. Do przypomnienia sobie, jakie jest moje powołanie. A powołanie to można określić też jako bycie światłem świata. Jest to powołanie wynikające z przyjętego chrztu, w którym zostaliśmy włączeni w prorocką, królewską i kapłańską misję Chrystusa.

Z tego powodu na początku Wielkiego Postu w momencie posypywania głów popiołem słyszymy wezwanie Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. To wezwanie nawracajcie się – metanoeite – jest po pierwsze wezwaniem do zmiany myślenia. To jakby nakaz: przypomnij sobie człowieku, do czego cię wezwałem, przypomnij sobie o powołaniu wypływającym z ewangelii, przypomnij sobie o twojej godności. Natomiast wierzcie, kieruje nasz wzrok na Chrystusa, który tego chce dokonać. Wierzcie nie w siebie i własne siły, bo tak tylko ograniczycie ewangelię to waszych małych możliwości.

I kiedy dojdziemy do końca Wielkiego Postu, będziemy mogli podczas Wigilii Paschalnej odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne, mówiąc: Wierzę Ojcu i Synowi i Duchowi, którzy chcą tego we mnie dokonać oraz wyrzekam się szatana, tego, który mnie w tym ogranicza.

Mam nadzieję, że praktyki postu, jałmużny i modlitwy pomogą nam w przybliżeniu się do tego celu. Może wręcz postawią nas przed prawdą o tym, jak daleko jesteśmy od tego niego, ale to dobrze, bo uznając własną słabość możemy oprzeć się o Boga, który chce zrealizować w nas swój plan.

Na zakończenie zachęcam wszystkich do rozpoczęcia Wielkiego Postu od sakramentu pojednania. Oby ten sakrament otworzył nas na nawrócenie i wiarę.

Życzę wszystkim owocnego Okresu Wielkiego Postu

Ks. Krzysztof  Pankanin

Święto Patronalne Domowego Kościoła

„Kościół to wspólnota ludzi będąca wynikiem ich wspólnoty z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Pierwszą taką wspólnotą – małą komórką Kościoła była Święta Rodzina z Nazaretu.

Tutaj Chrystus przyjęty w Duchu Świętym po raz pierwszy zjednoczył z sobą i pomiędzy sobą dwoje ludzi – Maryję i Józefa. W tym aspekcie Rodzina Święta z Nazaretu jest modelem i wzorem każdej rodziny chrześcijańskiej, która na Jej wzór ma się stać małym Kościołem.”

(Święta Rodzina jako tajemnica wiary- ks. F.Blachnicki)

 

Drogie Rodziny Domowego Kościoła,

Niedziela Świętej Rodziny jest świętem patronalnym Domowego Kościoła, które w tym roku będziemy przeżywać 27 grudnia.

Kiedy wpatrujemy się w Świętą Rodzinę— Jezusa, Maryję i Józefa— doświadczamy ciepła, troskliwości, pokory, prostoty, cierpliwości, ciszy, odpowiedzialności wobec daru rodzicielstwa a nade wszystko -posłuszeństwa Bogu.  

Przeżywając nasz  rok formacyjny „Dojrzałość w Chrystusie”pamiętajmy pośród naszych trudów codzienności o Świętej Rodzinie i Ją naśladujmy.

Niech uczestnictwo w Eucharystii w niedzielę Świętej Rodziny i odnowienie przysięgi małżeńskiej umocni w nas naszą więź małżeńską, wzajemny szacunek do siebie i gotowość wzajemnego służenia sobie.

Szczęść nam Boże w tej drodze do Ciebie!

Urszula i Andrzej Jóźwiak        ks. Krzysztof Pankanin

Boże Narodzenie 2020