Wielkanoc 2021- Życzenia

«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»  (J 11, 25-26)

 

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła! 

Nasza wędrówka drogą Wielkiego Postu zbliża się do końca. Przed nami najważniejszy czas w całym roku liturgicznym Kościoła- Misterium naszej wiary. Pragniemy z tej okazji życzyć nam wszystkim przeżycia tego czasu w szczególnej bliskości z Bogiem i otwarcia się na Jego niezgłębione dary i łaski, z którymi przychodzi do nas w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania, by nas napełnić, by upodobnić nas do Siebie, abyśmy mogli stawać się Nowym Człowiekiem, który umie oczyma wiary dostrzegać Boga tam, gdzie inni widzą tylko brak i bezsens. A radość poranka Wielkanocnego niech wybrzmi w naszych sercach niekończącym się dziękczynieniem Te Deum laudamus- Ciebie Boga wysławiamy.

Radujmy się radością chrześcijan, bo nasza wiara jest naszą mocą!

Czcigodny Sługo Boży, ks. Franciszku Blachnicki wstawiaj się za nami!

Radosnego Alleluja!

Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK  

Ks. Krzysztof Pankanin-  Moderator DK

 


 

Triduum Paschalne 2021 – życzenia

„Cała ludzkość pogrążona jest w ciemnej nocy.
I oto zajaśniało światło nowego życia:
Chrystus powstał z grobu!
Chrystus zmartwychwstał i odtąd to światło już nie gaśnie,
ale rozszerza się. Odtąd już nie ma nocy,
ale jest zwycięskie światło nowego życia w nas,
światło, które nas prowadzi do pełni życia i światła wiecznego”.
(ks. Franciszek Blachnicki)

 

Zanurzeni w radości paschalnej życzymy owocnego czerpania ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Niech Ten, który jest źródłem życia oraz światłem oświecającym nasze drogi, prowadzi do pełni życia i wiecznej światłości. Niech w tym trudnym czasie jaśnieje z całą mocą Jego światło.

Z serdecznymi pozdrowieniami i zapewnieniem o modlitwie,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK

 

Link do dk.oaza.pl

Wielki Post 2021- Słowo Moderatora

Drogie Rodziny Kościoła Domowego

Wchodzimy w Wielki Post i na jego początku warto sobie postawić pytanie o jego cel, a mianowicie do czego ma mnie przygotować ten Okres w Kościele. Pamiętacie zapewne, że w pierwotnym kościele Wielki Post był bezpośrednim przygotowaniem katechumenów do chrztu. Wtedy to, w oczekiwaniu na bliskie już odrodzenie katechumena w sakramencie chrztu, przekazywano mu ostatnie instrukcje na drogę chrześcijańska : Wyznanie wiary, którego mieli się trzymać i Modlitwę Pańską, którą od tej pory mogli praktykować jako dzieci Boże. A zaraz po tym następował moment najważniejszy – odrodzenie w wodach chrzcielnych, narodziny nowego człowieka, którego wzór  jast zarysowany na kartach ewangelicznych a w szczególności u Mateusza w Kazaniu na Górze (Mt 5-7)

Jeśli to było celem kandydatów do chrztu, to co jest celem dla nas, ludzi już ochrzczonych i będących w kościele od lat? Chrzest przecież posiadamy. Ale powraca pytanie, na ile posiadam w sobie tego nowego człowieka. A w ogóle to trzeba chyba po pierwsze odnowić w sobie świadomość  tego kierunku – do czego zostałem powołany. Do przypomnienia sobie, jakie jest moje powołanie. A powołanie to można określić też jako bycie światłem świata. Jest to powołanie wynikające z przyjętego chrztu, w którym zostaliśmy włączeni w prorocką, królewską i kapłańską misję Chrystusa.

Z tego powodu na początku Wielkiego Postu w momencie posypywania głów popiołem słyszymy wezwanie Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. To wezwanie nawracajcie się – metanoeite – jest po pierwsze wezwaniem do zmiany myślenia. To jakby nakaz: przypomnij sobie człowieku, do czego cię wezwałem, przypomnij sobie o powołaniu wypływającym z ewangelii, przypomnij sobie o twojej godności. Natomiast wierzcie, kieruje nasz wzrok na Chrystusa, który tego chce dokonać. Wierzcie nie w siebie i własne siły, bo tak tylko ograniczycie ewangelię to waszych małych możliwości.

I kiedy dojdziemy do końca Wielkiego Postu, będziemy mogli podczas Wigilii Paschalnej odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne, mówiąc: Wierzę Ojcu i Synowi i Duchowi, którzy chcą tego we mnie dokonać oraz wyrzekam się szatana, tego, który mnie w tym ogranicza.

Mam nadzieję, że praktyki postu, jałmużny i modlitwy pomogą nam w przybliżeniu się do tego celu. Może wręcz postawią nas przed prawdą o tym, jak daleko jesteśmy od tego niego, ale to dobrze, bo uznając własną słabość możemy oprzeć się o Boga, który chce zrealizować w nas swój plan.

Na zakończenie zachęcam wszystkich do rozpoczęcia Wielkiego Postu od sakramentu pojednania. Oby ten sakrament otworzył nas na nawrócenie i wiarę.

Życzę wszystkim owocnego Okresu Wielkiego Postu

Ks. Krzysztof  Pankanin

Święto Patronalne Domowego Kościoła

„Kościół to wspólnota ludzi będąca wynikiem ich wspólnoty z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Pierwszą taką wspólnotą – małą komórką Kościoła była Święta Rodzina z Nazaretu.

Tutaj Chrystus przyjęty w Duchu Świętym po raz pierwszy zjednoczył z sobą i pomiędzy sobą dwoje ludzi – Maryję i Józefa. W tym aspekcie Rodzina Święta z Nazaretu jest modelem i wzorem każdej rodziny chrześcijańskiej, która na Jej wzór ma się stać małym Kościołem.”

(Święta Rodzina jako tajemnica wiary- ks. F.Blachnicki)

 

Drogie Rodziny Domowego Kościoła,

Niedziela Świętej Rodziny jest świętem patronalnym Domowego Kościoła, które w tym roku będziemy przeżywać 27 grudnia.

Kiedy wpatrujemy się w Świętą Rodzinę— Jezusa, Maryję i Józefa— doświadczamy ciepła, troskliwości, pokory, prostoty, cierpliwości, ciszy, odpowiedzialności wobec daru rodzicielstwa a nade wszystko -posłuszeństwa Bogu.  

Przeżywając nasz  rok formacyjny „Dojrzałość w Chrystusie”pamiętajmy pośród naszych trudów codzienności o Świętej Rodzinie i Ją naśladujmy.

Niech uczestnictwo w Eucharystii w niedzielę Świętej Rodziny i odnowienie przysięgi małżeńskiej umocni w nas naszą więź małżeńską, wzajemny szacunek do siebie i gotowość wzajemnego służenia sobie.

Szczęść nam Boże w tej drodze do Ciebie!

Urszula i Andrzej Jóźwiak        ks. Krzysztof Pankanin

Boże Narodzenie 2020

Triduum Paschalne – życzenia

„Obchodzimy Wielki Tydzień w sposób naprawdę niezwykły, który ukazuje i streszcza orędzie Ewangelii, czyli bezgranicznej miłości Boga. A w milczeniu naszych miast rozbrzmiewać będzie Ewangelia paschalna. Apostoł Paweł mówi: «Za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał» (2Kor 5,15). W zmartwychwstałym Jezusie życie zwyciężyło śmierć. Ta wiara paschalna żywi naszą nadzieję”.

„Nawet jeżeli jesteśmy w izolacji, to nasza myśl i duch może tę izolację przekraczać dzięki miłości”. (Papież Franciszek, 4.04.2020)

Tegoroczne Triduum Paschalne dla nas wszystkich tak inne… w izolacji, z ograniczonym dostępem do liturgii i sakramentów, bez bliskich,…

Życzymy, aby wiara paschalna żywiła naszą nadzieję, a dzięki miłości byśmy zdołali przekraczać to wszystko, co trudne, co nas ogranicza.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Z pamięcią w modlitwie,

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK

Radosnych Świąt i błogosławionego Roku 2020!

„Pod sklepieniem rozgwieżdżonym
Aniołowie w świat śpiewali
Że się Słowo stało Ciałem
Że Bóg przyszedł nas ocalić!” s.G.Wasilewska MSF

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła w Chicago.
Pochylając się nad tą wielką miłością Boga do człowieka, która objawiła się w Narodzeniu Syna Bożego, pragniemy połączyć się duchowo z Wami w przeżywaniu tych świątecznych chwil i złożyc Wam wszystkim, Kochani najserdeczniejsze życzenia. Niech Narodzone Boże Dziecię nieustannie rodzi w nas wiarę i nadzieję, że Jego przyjście na świat jest prawdziwym źródłem piękna i szczęścia w naszej codzienności. Świętujmy Jego Narodzenie z radością i pokojem w sercu! Cieszmy się miłością i bliskością w naszych małżeństwach i rodzinach!
Niech Jezus narodzony w Stajence Betlejemskiej błogosławi Wam, daje siły i zdrowie oraz radość z tego, że On narodził się, aby być blisko nas!
Niech Boże Dziecię błogosławi Wam, drodzy Kapłani, którzy tak ofiarnie wspieracie nas swoją posługą w kręgach. Bóg zapłać Wam!

Radosnych Świąt i błogosławionego Roku 2020!
Z pamięcią w modlitwie
Urszula i Andrzej Jóźwiak –para odpowiedzialna DK
Ks. Krzysztof Pankanin- Moderator DK

Dzień Wspólnoty- wybory nowej Pary Odpowiedzialnej

22 czerwca przeżyliśmy kolejny Dzień Wspólnoty połączony z wyborem nowej Pary Odpowiedzialnej za DK w Chicago.
Po zawiązaniu wspólnoty oraz modlitwie, ks. Moderator Łukasz Kleczka SDS wygłosił konferencje na temat Charyzmatów i Darów w służbie wspólnocie. Ksiądz wskazał jak ważne jest prosić Ducha Sw o rozeznanie darów jakie Bog nam daje i jak ważne jest, aby podejmować z Nim współprace. Dary Duch Sw otrzymujemy nie po to, aby się dzielić, ale po to, aby służyć we wspólnocie i poza nią. Usłyszeliśmy o postawie pustych rak, w której stajemy przed Bogiem prosząc o dary którymi będziemy służyć innym. Następnie przeszliśmy na Namiot Spotkania i Eucharystie.
Przezywając Eucharystie, rozważaliśmy słowa które Jezus kierował do nas tego właśnie dnia

„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi.” (Mt.6, 24-44)
W homilii Ksiądz przypomniał nam, że na Oazie I stopnia dokonujemy wyboru Pana- Jezusa Chrystusa Jako jedynego Pana i Zbawiciela. Wskazał nam również jak Sw. Paweł, ewangelizator nie chlubił się swymi osiągnięciami, lecz swoja słabością. Podkreślił, iż człowiek, który przechodzi ciężką drogę, wspólnota, która niedomaga to w tym niedomaganiu może też być jej siła. To nie w pysze, nie w zwycięstwach pozornych, nie w ilościach, lecz w trudzie i słabości przychodzi Pan.

Konferencja oraz przeżyty Namiot Spotkania pomogły nam uświadomić sobie dary, którymi Duch Sw obdarza każdego z nas. Pracując w grupie dzieliliśmy się naszym odkryciem oraz tym jak możemy służyć innym. Następnie po modlitwie do Ducha Sw udaliśmy się na glosowanie na nowa Parę Odpowiedzialna Urszule i Andrzeja Jóźwiak. Będą oni pełnili posługę w kolejnych 3 latach. Nowej Parze życzymy błogosławieństwa oraz wiele łask Ducha Sw potrzebnych do służby naszej wspólnocie. Polecajmy ich i ich rodzinę w naszych modlitwach.

Renata i Krzysztof Kaczor
Para Odpowiedzialna DK
Ks. Łukasz Kleczka SDS
Moderator DK