Słowo Moderatora na Adwent

Szcześć Boże
Rozpczęliśmy Adwent. Jak przeżyć dobrze ten czas?
Ewangelia z 1 niedzieli adwentu niech będzie dla nas wskazówką: Jezus stawia Noego jako przykład.
Podczas gdy inni jedli i pili, i zajmowali się innymi zwyczajnymi czynnościami, on budował Arkę.
Zapewne wielu mu współczesnych uważało, że to, co robi, jest szalone, lub co najmniej jest stratą czasu i pieniędzy.
Ale ostatecznie to Noe będzie miał rację i uratuje siebie oraz swoich bliskich.

Myślę, że wielu nam współczesnych żyje również wokół podobnych wartości – jeść, kupować, używać.
I dla nich stratą czasu, a może i głupotą będzie modlitwa, msza św., spowiedź, czy walka z grzechem.
Ale dla nas jest to zbawienne, bo właśnie w tych rzeczach spotykamy Chrystusa.

Dlatego niech czas Adwentu będzie czasem spotkania z Jezusem na modlitwie, a zwłaszcza w Jego Słowie. Zachęcam do wierności Namiotowi Spotkania.
Osobiście też zachęcam, aby rozpocząć Adwent spowiedzią, która odnawia w nas ducha gorliwości do podejmowania innych dzieł dla Jezusa.

Niech Wam Pan błogosławi na czas Adwentu
ks. Krzysztof Pankanin