Drodzy Małżonkowie i Kapłani DK w Chicago,

W niedzielę, 6 października w kaplicy przy kościele św. Gertrudy rodziny Domowego Kościoła w Chicago obchodziły  uroczyste rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2019/20. Nasze spotkanie zaczęliśmy  od krótkiego  zawiązania wspólnoty, a następnie, udaliśmy się do kaplicy na Mszę Świętą, którą celebrował dla nas  ks. bp Radosław Zmitrowicz OMI, opiekun Ruchu Światło-Życie na Ukrainie wraz z naszym duchowym opiekunem ks. Krzysztofem Pankaninem. Eucharystia była czasem  dziękczynienia Bogu za dar wspólnoty , za  dar każdego z nas, za czas rekolekcji –15 dniowej Oazy I. Obecność pośród nas tak dostojnego gościa, ks. bp Radosława Zmitrowicza była dla nas ogromnym zaszczytem i wielką  niespodzianką , takim darem z nieba. W  nawiązaniu do Słowa Bożego z tej niedzieli  Ksiądz Biskup w swojej homilii  podkreślił,  jak ważny  jest dar wiary w życiu każdego człowieka. Wiara jest naszą odpowiedzią na objawienie się Boga. Trzeba nam prosić o dar wiary, bo ona pomaga nam spojrzeć  inaczej na nasze trudności, waśnie, przemoc, niesprawiedliwość. I chociaż otaczający nas świat, jego trudne okoliczności nie zmienią się, ale sprawiedliwy żyć  będzie właśnie dzięki swej wierze. Wiara jest nam potrzebna,  aby żyć tak jak Chrystus, który nie narzekał, ufał  Ojcu, od którego wszystko przyjął- naród,  historię, miejsce i czas życia, bo to jest najlepszy sposób na życie, pomimo tego, że tak straszliwie cierpiał. W tym winniśmy naśladować Chrystusa. Bez wiary jest to niemożliwe. Dlatego trzeba nam prosić: ”Panie przymnóż nam wiary,” mówił między innymi ks. bp R. Zmitrowicz. Odczytując słowa Księdza Biskupa w świetle rozpoczynającego się roku formacyjnego „Wolni i wyzwalający,” prośmy, więc Boga o dar wiary, aby  przeżywając nasz charyzmat rodził się w nas Nowy  Człowiek, ktory jest wewnętrznie wolny, bo wierzy i ufa Bogu. Niech dobry Bóg nam w tym błogosławi!

Przed zakończeniem Mszy Świętej Ksiądz Biskup pobłogoslawił parę odpowiedzialną i animatorów  na rozpoczynający się rok pracy. Towarzyszyło temu wręczenie poświęconych i zapalnych świec- symbolu Chrystusa naszego Światła i Życia, które będą  towarzyszyły naszym spotkaniom w kręgu. Nasze niedzielne spotkanie było także czasem na okazanie naszej wdzięczności  Renacie i Krzysztofowi Kaczor,  którzy w tym roku zakończyli swoją  trzyletnią  posługę  jako para odpowiedzialna  DK w Chicago.

Ks. Krzysztof  Pankanin  w swoim słowie do wspólnoty nawiązał do 1Listu św. Pawła do Koryntian i powiedział, że tak jak w ciele są liczne członki i wszystkie są sobie potrzebne, tak i we wspólnocie Chrystusa rożnorodność  obdarowania sprawia,  że potrzebujemy się nawzajem. Stąd też, nikt z nas nikomu nie może powiedzieć: jesteś  niepotrzebny /niepotrzebna.  Jako nowa para odpowiedzialna, zwróciliśmy z kolei  uwagę na konieczną wrażliwość  i potrzebę rozeznawania: gdzie jestem na drodze formacji  DK, żeby zauważyc co zostało pominięte, może zaniedbane i w miarę możliwości  to realizować. Trzeba nam takiego swoistego rachunku sumienia, by móc coraz bardziej naśladować  naszego Założyciela w przeżywaniu i rozumieniu naszego charyzmatu, uczynić  go niejako swoim. Tą część spotkania ubogaciło również  świadectwo Bożenki i Andrzeja, którzy przeżywali letnie rekolekcje- Oaza I. Wybrzmiała z niego radość tej  ich decyzji, że wyjechali na te rekolekcje.  Trzeba  czasami zaryzykować  i poświęcić , niekiedy  nawet jedyny, czas urlopu, tak jak było to w ich przypadku,  aby przeżyc właśnie  15-dniowa Oazę i będzie to czas bardzo owocny, radosny i błogosławiony, wybrzmiało to w ich wystąpieniu.

Przyszedł  też czas na agapę .  Udaliśmy się, więc  wszyscy spragnieni  ‘małego co nie co’ i siebie nawzajem  po tej wakacyjnej przerwie. Towarzyszyła nam wszystkim radość  tego spotkania wyrażająca się w uśmiechu, życzliwości, spontaniczności  dzieci,  śpiewie i dźwiękach gitary, a piękna jesienna pogoda w tym nam sprzyjała.

Dziękujemy bardzo naszym  czcigodnym Kapłanom za to, że byli z nami w tak uroczystym dla nas dniu!

Dziękujemy  Wam, Kochani za to spotkanie, które  zapisało się piękna treścią chyba w  sercach każdego z nas! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i współtworzenie tego spotkania!

Za wszystko-  Bogu chwała!
Urszula i Andrzej Jóźwiak
Para odpowiedzialna DK