Niedziela 31 grudzień 2017 – Święto Świętej Rodziny

Odblask Bożego Narodzenia już promieniuje na ostatni dzień roku  wprowadzając nas w Święto Świętej Rodziny- patronalne Święto Domowego Kościoła.                                          

W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi“.  To właśnie w rodzinie Bóg objawia się światu i w rodzinie pragnie uczyć nas wiary, miłości, pokory, służby, posłuszeństwa i wypełniania woli Bożej.

Zatem, przeżywając nasz kolejny  rok pracy formacyjnej pod hasłem ”Sługa Niepokalanej” i odkrywając głębiej nasze powołanie do służby wpatrujmy się w oblicze Świętej Rodziny i kontemplujmy jej życie. Niech Święta Rodzina uczy nas wypełniać  nasze powołanie bycia dobrymi mężami i żonami, dobrymi ojcami i matkami oraz świadkami Chrystusa.

Świętujmy ten dzień w swoich parafiach dziękując Bogu za dar rodziny, wspólnoty i charyzmatu  Domowego Kościoła. A towarzysząca nam modlitwa Świętego Jana Pawła II za rodziny zwłaszcza za te, które cierpią, które przeżywają różne trudności  niech połączy nas wszystkich duchowo.

Ula i Andrzej Jóźwiak
Diakonia formacyjna

Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, 
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, 
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty, 
za sprawą Ducha Świętego,źródła Boskiej miłości
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 
ku dobru ich własnych rodzin 
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach 
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa 
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to 
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – 
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością
w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen