Dzień Wspólnoty 01/14/2018

W dniu 01/14/2018 przezywaliśmy pierwszy w nowym roku Dzień Wspólnoty.

Nasze oczy skierowane były na Niepokalana Maryje w jej cudownym Jasnogórskim Obliczu. Wspomnieć tu należy ze miejscem spotkania było Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej u Ojców Salwatorianów w Merrillville, którzy jak zwykle przyjęli nas ciepło i w rodzinnej atmosferze.

Tematem naszego spotkania była Maryja Niepokalana jako wzór nowego człowieka.

Na konferencji wygłoszonej przez Moderatora Domowego Kościoła ks. Łukasza Kleczka SDS, usłyszeliśmy jak ksiądz Blachnicki, człowiek nawrócony odkrywa w sobie ogień Ducha Sw, charyzmat założenia dzieła wspólnoty. Wzoruje się on na dziele Sw. Maksymiliana Kolbe który był szaleńcem Niepokalanej.

Ks. Franciszek Blachnicki zakłada dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka i zawierza je Niepokalanej. On rozumiał ze dzieła które są zakotwiczone w Maryi są dziełami mocnymi i pewnymi. Maryja jest tarcza postawiona przez Pana Boga która osłania i chroni przed złem.  Ksiądz Blachnicki przedstawia wielką pokorę Maryi mówiąc ”nie byłaby Maryja Matką Jezusa, Syna Bożego, gdyby nie uwierzyła Słowu, gdyby nie wypowiedziała w obliczu Bożych planów zwiastowanych Jej przez słowo: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (por. Łk 1, 38). Pokora Maryi wyraża się w tym, iż Ona rozważa w swym sercu jak to ma się stać co jej przekazuje Anioł. Cala ta scena pokazuje zmaganie się człowieka, stawianie pytań, słuchanie słowa Boga w sercu i wcielanie w życie. To Maryja jako pierwsza przyjmuje naukę, wciela w Swoje życie. Maryja jest błogosławioną, wierna w małych i dużych rzeczach. Ksiądz zachęcał nas, aby nie bać się życia ukrytego, życia w gnieździe rodzinnym abyśmy mogli się wyrwać z naszego zabiegania, zapracowania. Przypominał nam również o tym, iż Namiot Spotkania powinniśmy zaczynać już rano, aby zaczynać dzień wraz z Bogiem, aby rozważać Słowo i wcielać w życie. Maryja jest wzorem Nowego Człowieka. Nowy człowiek jest ten który słucha Słowa Bożego i czyni Je słowem życia. Nie patrzmy na Namiot Spotkania jako na obowiązek, lecz na potrzebę serca, potrzeba Słowa Bożego i życia Nim. Ludzie, którzy zyja Słowem Bożym na co dzień mają zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość, która ich otacza.

Ksiądz wskazał nam na ogromna pokorę Maryi w scenie nawiedzenia Świętej Elżbiety, która na jej słowa „skądże mi to ze matka Mojego Pana przychodzi od mnie” od razu oddaje chwale Bogu…….wypowiadając Magnifika. Ksiądz Blachnicki mówi ze dialog zbawczy pomiędzy Bogiem a człowiekiem zaczyna się z jednej strony na obietnicy Boga a z drugiej strony na wierze człowieka ze ta obietnica się spełni.

Stawiamy sobie tutaj pytanie czy wierzymy w obietnice Pana Boga. Jeśli poddajemy się lekowi to znaczy ze brakuje nam wiary. Zawierzajmy się Maryi, Panu Bogu i nie ulegajmy lekowi. Na koniec wspomniał ksiądz o źródle życia które strzeże Niepokalana, wspomniał o Krościenku i Figurze Niepokalanej. Ksiądz Łukasz przypomniał ze w tym dniu obchodziliśmy 104 światowy dzień uchodźca, dzień emigranta.

Po wygłoszonej konferencji pracowaliśmy w grupie dzieląc się doświadczeniem życia z Maryja. Następnie wraz z parafianami przeżyliśmy wspólna Eucharystie, gdzie uroczyście zapaliliśmy nasza Oazowa świece i poświeciliśmy Ikonę Świętej Rodziny. Madzia z Tomkiem na prośbę księdza zaświadczyli o swym życiu, zmaganiu oraz owocach jakie daje im bycie we wspólnocie Domowego Kościoła. Po Mszy Sw wraz z dziećmi oglądaliśmy Betlejemska ruchomą szopkę, która przedstawia tysiącletnia historie chrześcijaństwa w Polsce. Później udaliśmy się na Namiot Spotkania do kaplicy. Zakończyliśmy wspólna agapa.

Był to dla nas czas ogromnej radości przebywania ze sobą, z naszymi dziećmi, czas, w którym usłyszane słowo konferencji poruszyło mocno nasze serca i przybliżyło ukochana Matkę i czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Dziękujemy księdzu za słowo które zapadło w naszych sercach oraz wszystkim uczestnikom za radość.

Renata i Krzysztof