List kręgu centralnego na rok formacyjny 2019/2020 „Wolni i wyzwalający”

Szczęść Boże!

Droga Wspólnoto,

Pragniemy Wam przekazać  List Kręgu Centralnego Domowego Kościoła w Polsce na rok formacyjny 2019/20. Krąg ten stanowi Centralną, czyli najwyższą  Diakonię Domowego Kościoła, która podejmuje posługę na rzecz zachowania charyzmatu i jedności DK oraz odpowiada za formację. Stało się już tradycją, że od 2007 roku  na czas rozpoczynającego się roku formacyjnego Krąg Centralny Domowego Kościoła  kieruje List do całej Wspólnoty  pragnąc w ten sposób zwrócić  naszą  uwagę na ważne elementy  formacyjne  i  praktyki życia wspólnotowego.

Listy te stanowią  obok  ‘’Zasad DK’’ważną pomoc w funkcjonowaniu  wspólnoty, a  podejmowane  w nich treści dotykają charyzmatu pozostawionego nam przez Czcigodnego Sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, istoty formacji Domowego Kościoła,  aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną oraz są odpowiedzią na pytania kierowane przez różne osoby do odpowiedzialnych naszej wspólnoty. Dlatego też, gorąco zachęcamy, byśmy wszyscy pochylali się nad treściami tych Listów i do nich powracali. Listy te są dostępne na stronie internetowej  www.dk.oaza.pl

Ubiegły rok formacyjny  przeżywaliśmy pod chasłem  ‘’Świętość  w codzienności,’’ a  temat tegorocznego  Listu ‘’Wolni i wyzwalający”  dotyczy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która jest ważnym elementem naszego charyzmatu  i  w tym roku świętuje  swoje 40-lecie  istnienia.                           

Zapraszamy do zapoznania  się z  trescią tego Listu i osobistej refleksji.  Niech te  treści stanowią  ważną dla nas pomoc w zrozumieniu- o co chodzi w Krucjacie. 

Czcigodny Sługo Boży ks. Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami!

Urszula  i Andrzej Jóźwiak
Para odpowiedzialna DK