Słowo od Moderatora

Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła!

Rozpoczęliśmy Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana. Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii pierwszej niedzieli adwentu, roku C: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. I zachęca: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. To jest konkret! Także dla nas, członków wspólnoty Domowego Kościoła, którzy decydując się na tę drogę duchowego rozwoju, idą w kierunku Przychodzącego Pana, stając się ludźmi wolnymi, trwającymi na modlitwie i codziennym słuchaniu głosu Pana w Namiocie Spotkania, a także ludźmi dialogu w małżeństwach, rodzinach i w społeczeństwie, w którym żyjemy. Równocześnie Pan Jezus mówi nam o tym, żebyśmy szli pełni ducha, z podniesionymi głowami, ponieważ zbliża się nasze odkupienie, Ten, który jest Światłem i Życiem, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata!

Oto piękna perspektywa, przed którą drżą ze strachu tylko ludzie, którzy żyją w ciemności i tak bardzo ją zaakceptowali, że trudno im ją opuścić. Nasza formacja nowych ludzi, ma być skierowana także w stronę ewangelizacji i głoszenia nowego życia. Nie możemy tracić nadziei na nowy świat, gdyż oznaczałoby to zgaszenie w nas jakiejkolwiek nadziei. A przecież tak być nie może! W czasie naszego Dnia Wspólnoty, który przeżywaliśmy w sobotę, 10 listopada 2018 roku w gościnnych progach Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL, rozważaliśmy temat naszego powołania. Powracało słowo-klucz, o którym dzisiaj coraz częściej przypomina Kościołowi papież Franciszek. Jest nim „rozeznanie”. Tak bardzo potrzebne każdemu z osobna, każdej rodzinie i całej wspólnocie. Do czego wzywa mnie Bóg? Do czego wzywa nas, jako wspólnotę, gałąź wielkiego Ruchu Światło-Życie, będącego cząstką Kościoła Katolickiego? Odpowiedzieliśmy sobie, że w pięknym powołaniu małżeńskim i rodzinnym, jest także powołanie do ewangelizacji, zapalania Światła tam, gdzie panuje ciemność i budzenia Życia tam, gdzie go nie ma lub zamarło. Nasze spotkanie zbiegło się równocześnie z zakończeniem Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconemu ludziom młodym. To także kierunek formacji tegorocznej Ruchu Światło-Życie. Zgodnie potwierdziliśmy, że młodych trzeba słuchać, bo oni potrzebują bycia wysłuchanymi. I trzeba budzić w nich duchowy zapał, pokazując drogę do spotkania z Jezusem Chrystusem, poznania Go, pokochania i chęci naśladowania.

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zorganizowali i wzięli udział w naszym Dniu Wspólnoty, gdyż był on kolejnym, pięknym doświadczeniem budowania oraz świadectwem naszych szczerych, dobrych chęci. Radość jest tym większa, że przychodzą do nas nowe małżeństwa, które serdecznie witamy i zapraszamy do wspólnej drogi na spotkanie z Przychodzącym, w Domowym Kościele, Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie!

W kolejnym roku formacyjnym 2018/2019 pochylamy się na naszych spotkaniach nad tematami proponowanymi nam przez Krąg Centralny. Są one najlepszym kierunkiem dla formacji, w jedności z całą Wspólnotą. Równocześnie witając nowe małżeństwa, pragniemy wprowadzając je do wspólnoty, dzielić się bogactwem charyzmatu Ruchu i świadectwem naszego życia.

ks. Łukasz Kleczka SDS.