Słowo Moderatora na Wielki Post

Droga wspólnoto  Kościoła Domowego!

Rozpoczęliśmy Wielki Post – czas, w którym słyszymy wezwanie do modlitwy , postu i jałmużny. Praktyki te, którymi mamy się posługiwać w tym czasie, mają nas przygotować na przeżycie Wielkanocy, centralnego wydarzenia dla wierzących w Chrystusa.

Co do modlitwy – na pewno różne są formy modlitwy, a czas Wielkiego Postu obfituje w swoje specyficzne formy modlitewne, do których należą nabożeństwo Drogi Krzyżowej czy Gorzkich żali. I dobrze, jeśli w tym czasie będziecie je praktykować. Ja chciałbym ze swej strony zachęcić do wiernego praktykowania Namiotu Spotkania. Pamiętajcie na to, co mówił św. Hieronim – nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego aby poznać Go lepiej, trzeba nam wierności w kontakcie z Jego słowem.

Co do postu, to i tu mamy wielkie bogactwo form – poczynając od zwyczajnego postu od pokarmów w piątki, czy też w inne dni. Jednak w tym roku tematem naszym jest Zniewolenie a Wolność, stąd też zachęcam po pierwsze do zastanowienia się nad tym, jak wiele czasu w moim codziennym planie dnia zajmują różne urządzenia elektroniczne – od telewizora, przez komputer a na telefonie komórkowym kończąc. I właśnie post – rozumiany jako wyrzeczenie się – można zrobić sobie od tych urządzeń. 

Jałmużna – to trzecia praktyka wielkopostna, o której słyszymy w ewangelii we Środę Popielcową. Oczywiście można i trzeba praktykować jałmużnę z naszych dóbr materialnych. Wiemy bowiem, że nie możemy służyć Bogu i mamonie, a jałmużna jest takim gestem, w którym wyrażamy Bogu, że to właśnie Jemu chcemy służyć. Ale prócz jałmużny materialnej, zachęcam do jałmużny duchowej. Daj czas, który zaoszczędziłeś nie oglądając telewizji – na modlitwę. Podaruj ten czas na dialog małżeński. Daj jałmużnę z czasu.

Na koniec chcę przypomnieć to, co chyba najważniejsze: niezależnie od tego, czego dokonasz w tym Wielkim Poście, miej przed oczyma to, dla kogo to robisz. Robimy to dla Ojca, który widzi w ukryciu. A ten, który widzi w ukryciu – odda tobie. 

Życzę wszystkim owocnego Postu, prowadzącego do nawrócenia i głębokiego przeżycia Wielkiej Nocy.
ks. Krzysztof Pankanin