Nowy Krąg dołącza do nas!

Kochani, dzielimy siȩ radosną nowiną o powstaniu nowego krȩgu Domowego Kościoła naszej wspólnoty. W sobotȩ, 22 lutego podczas Eucharystii swoją decyzjȩ o wstąpieniu do Domowego Kościoła wyrazili: 

Edyta i Tomasz, Ania i Rafał, Stasia i Wiesław, Beata i Krzysztof oraz Agnieszka i Piotr. Małżeństwa piȩknie przygotowały oprawȩ liturgiczna, a moderator krȩgu o. Roman Deyna w homilii przypomniał nam wszystkim  nasze skarby-zobowiązania jako istotne elementy rozwoju naszego życia duchowego. Małżeństwa z rąk kapłana przyjȩły zapalone świece- symbol Chrystusa obecnego w naszych małżeństwach.  Na zakończenie w miłej atmosferze spotkaliśmy siȩ wszyscy na agapie.

Za wszystko-Bogu Chwała!
Urszula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK