Triduum Paschalne – życzenia

„Obchodzimy Wielki Tydzień w sposób naprawdę niezwykły, który ukazuje i streszcza orędzie Ewangelii, czyli bezgranicznej miłości Boga. A w milczeniu naszych miast rozbrzmiewać będzie Ewangelia paschalna. Apostoł Paweł mówi: «Za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał» (2Kor 5,15). W zmartwychwstałym Jezusie życie zwyciężyło śmierć. Ta wiara paschalna żywi naszą nadzieję”.

„Nawet jeżeli jesteśmy w izolacji, to nasza myśl i duch może tę izolację przekraczać dzięki miłości”. (Papież Franciszek, 4.04.2020)

Tegoroczne Triduum Paschalne dla nas wszystkich tak inne… w izolacji, z ograniczonym dostępem do liturgii i sakramentów, bez bliskich,…

Życzymy, aby wiara paschalna żywiła naszą nadzieję, a dzięki miłości byśmy zdołali przekraczać to wszystko, co trudne, co nas ogranicza.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Z pamięcią w modlitwie,

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

ks. Krzysztof Łapiński
moderator krajowy DK