List Kręgu Centralnego – Październik 2020

Szukamy przystępu do źródła, z którego wszyscy mogliby pić, aby życie bujnie rozwinęło się, aby Kościół stał się prawdziwą oazą w świecie, który jest pustynią bez Boga.   Ks. Franciszek Blachnicki

 

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła!

Przekazujemy kolejny list kręgu centralnego na ten  czas, kiedy to z powodu wciąż panującej pandemii wiele spraw w naszych rodzinach i Domowym Kościele funkcjonuje inaczej. Niech jego słowa będą wsparciem i umocnieniem na drodze codziennego życia, formacji i trwania we wspólnocie.

Prosimy bardzo o przeczytanie listu Kręgu Centralnego!

List kręgu centralnego DK do wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Domowego Kościoła

Dojrzałość w czasie próby

List Kręgu Centralnego Październik 2020

Pragniemy również  przypomnieć, że kroczymy drogą  roku formacyjnego pod hasłem „Dojrzałość  w Chrystusie” i tak jak owoce, które zbieramy teraz podczas jesieni dojrzewają w słońcu, tak człowiek dorzewa w Chrystusie. Wszyscy wiemy, że nasza formacja trwa nieustannie (pomimo braku rekolekcji), bo odbywa się w naszej codzienności w małżeństwach i rodzinach kiedy korzystając z naszych darów/zobowiązań  wzrastamy w miłości z Chrystusem i drugim człowiekiem.  Podejmujmy więc w tym czasie  szczególny wysiłek realizacji wszystkich naszych zobowiązań DK, a w szczególności tych, z którymi mamy trudności. Troszczmy się też o kolejny ważny  element naszej formacji -spotkanie kręgu. Przygotowujmy się do niego poprzez refleksję nad zanym uprzednio Słowem Bożym, nad dzieleniem się życiem i tematem formacyjnym.   

Pamiętajmy o sobie w modlitwie, we wzajemnej pomocy!

Zapraszamy  Wszystkich do codziennej modlitwy w intencji  ustania pandemii, za cały Domowy Kościół, za Kapłanów posługujących w Domowym Kościele, a w szczególności za ciężko chorego   ks. Mirosława, proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard oraz jej duszpasterzy i siostry Misjonarki.  Proponujemy  modlitwę za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Z wiarą i nadzieją przeżywajmy czas  tego roku formacyjnego!

Urszula i Andrzej Jóźwiak-para odpowiedzialna DK

Ks. Krzysztof Pankanin-moderator DK