Było to piękne spotkanie…

“Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości. ” Ks. F. Blachnicki

Niedziela,11 lipca był dla nas, rodzin Domowego Kościoła w Chicago dniem dziękczynienia Panu Bogu za dar roku formacyjnego 2020/21, czego wyrazem była Eucharystia celebrowana przez naszego moderatora ks.Krzysztofa oraz o.Romana, moderatora dwóch naszych kręgów.

Czas tego roku formacyjnego wypełniały nasze spotkania w kręgu DK, nasze Dni Wspólnoty, które gromadziły nas wokół treści tematu roku Ruchu Światło-Życie: Dojrzałość w Chrystusie, 100 rocznica urodzin naszego Założyciela, nasze rekolekcje ORAR II( tak długo oczekiwane z powodu pandemii), nasze podejmowanie zobowiązań DK, spotkania animatorów, posługa diakonii, dar naszych Kapłanów, którzy nam towarzyszą i wspomagają nas w drodze do Pana, dar Wspólnoty (każdej i każdego z nas), służba naszych ministrantów. Radością nas wszystkich jest nowy krąg, który kończy swój pilotaż i od września ubogaci nas swoją obecnością w Domowym Kościele. Byli z nami również brat Ayub, Agnieszka, Mariusz, Zbyszek, którzy swoim zaangażowaniem wspierali nas podczas Dni Wspólnoty i rekolekcji.

Wszystkim tym obdarował nas Pan, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości. To wszystko mieliśmy w sercu stając przed Jego obliczem podczas Eucharystii.

Nie zabrakło też smacznego jedzenia z grilla, sałatek i słodkości, a nawet prób gry w tenisa stołowego. Radość spotkania, radość rozmowy, radość bycia we wspólnocie towarzyszyła nam wszystkim. A działo się to w gościnnych progach parafii Św. Gertrudy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni!

Za wszystko -Bogu chwała!

Przed nami czas wakacji! Niech będzie on czasem wypoczynku, czasem nabrania sił fizycznych i duchowych. Zachwycajmy się naturą, którą Bóg nas obdarował i pamiętajmy o naszych zobowiązaniach. Od nich nie ma wakacji 🙂

Ula i Andrzej Jóźwiak- para odpowiedzialna DK w Chicago