ORAR II st. w Orchard Lake , Michigan

Ani fakt , że byliśmy już kilkukrotnie na tych rekolekcjach, ani choroba, ani ogólny brak ,,entuzjazmu wyjazdowego’’ nie przeszkodziły nam w uczestnictwie w tych rekolekcjach prowadzonych przez księdza Marka Borowskiego oraz parę filialną  Danutę i Andrzeja Bartosików.

Wyjazd na te rekolekcje okazał się dla mnie przypomnieniem i umocnieniem w posłudze animatorskiej. Chciałabym zawsze pamiętać to, co tak mocno zwróciło moją uwagę podczas jednej z konferencji; konkretnie fragmentu filmu z konferencji siostry Jadwigi Skudro na temat powołania i postawy pary animatorskiej.

Słowa siostry o misji powierzonej przez Boga by być parą animatorską i potrzebie głębokiego życia modlitewnego animatorów zapadły mi w serce. To Pan daje swoje łaski, to On mnie powołuje więc nie muszę i nie mogę polegać na sobie, na swoim intelekcie, swoich siłach, zdolnościach.

Drugim najistotniejszym aspektem pracy pary animatorskiej, o którym ,,usłyszałam” na tych rekolekcjach jest życie modlitewne animatora.  Moja relacja z Bogiem na modlitwie, mój Namiot Spotkania z Bogiem ma ogromne znaczenie dla tej grupy do, której zostałam powołana. Przywołane słowa księdza Wojciecha Danielskiego ,,animator może doprowadzić innych tylko tam, gdzie sam doszedł’ uzmysławiają mi tę prawdę. Poprowadzić do modlitwy swoją rodzinę, swój krąg mogę tylko jeśli sama będę trwać wytrwale w modlitwie.

Gdy dialog małżeński będzie częścią naszego małżeństwa będziemy mogli o dialogu mówić innym.
O Krucjacie Wyzwolenia Człowieka mogę świadczyć, gdy, dzięki łasce, w niej trwam.

Spotkanie pary z Polski, z Kanady oraz par ze stanu New Jersey było dla mnie ogromną radością tych rekolekcji, także dlatego, że pokazało mi, że tu w Chicago jesteśmy cząstką Ruchu, który działa na całym świecie, że tworzymy wspólnotę – dzieło Boże, które rozwija się i jest bardzo potrzebne.

Chwała Panu!
Magda Zablocki

Bardzo się cieszymy i jesteśmy wdzięczni Panu Bogu że mogliśmy uczestniczyć w rekolekcjach ORAR II , które odbyły się w Orchad Lake w stanie Michigan. Parą prowadzącą byli Danusia i Andrzej Bartosikowie wraz z ks. moderatorem Markiem Borkowskim. Od pierwszego dnia staliśmy się wspólnotą, panowała rodzinna atmosfera. Rekolekcje te były dla nas prawdziwym umocnieniem jak i drogowskazem jak dobrze wypełniać naszą posługę. Uświadomiliśmy sobie ogromną odpowiedzialność. Niesamowitym momentem była dla nas modlitwa małżeńska “oko w oko” z żywym Panem Jezusem. Utwierdziliśmy się w tym, że to jest ta droga, która chcemy iść przez życie i w tym duchu wychować nasze dzieci, ku świętości drogą ruchu światło-życie. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do organizacji, za czas, siłę i wolę działania.

Chwała Panu!
Lidia i Marcin Pilch

SWIADECTWO  – ORAR II
Orchard Lake Michigan – czerwiec 2018

Prowadzący: ks. Marek Borowski SAC, Danuta i Andrzej Bartosik

Rekolekcje ORAR II były dal nas niesamowitym przeżyciem.  W tych piecu dniach wiele się nauczyliśmy o celu Domowego Kościoła jako ukazanie piękna drogi świętości w jedności z współmałżonkiem oraz powołania i postawy pary animatorskiej.  Bardzo poruszyły nas nauki księdza Marka i jego słowa “Tylko zdechle ryby płyną z prądem a żywe płyną z trudem pod prąd.”  Te hasło odtworzyło nam oczy jak ważne jest podjąć wysiłek i trwać z Bogiem, aby przynosić obwity owoc.  Bez Boga nic nie możemy uczynić.

Para prowadząca ukazała nam jak istotne jest spotkanie i jak pomaga nam wzrastać duchowo.  Spotkania mają być nie towarzyskie tylko modlitewno-formacyjne.  Mamy więcej od siebie wymagać. Na przykład porządne staranne przygotowanie się na temat formacyjny i używanie tego tematu po spotkaniu w życiu codziennym.  Także wspieranie się duchowo i praktycznie nawzajem w naszym kręgu.  Trzeba z odwaga i poważnością do tego podchodzić, z prawdziwa miłością i troska o duchowość współmałżonka i reszty par w kręgu.  Nie można byle jak podchodzić do spotkania zęby tylko zaliczyć lub spotkać się i pogadać.  Jak bardzo jest ważna funkcja animatorska, aby każdego próbować łączyć i prowadzić do tego celu żebyśmy razem szli do przodu i żeby nikt nie został a tylu czy rezygnował.  Nie dopuszczalne jest, aby jakakolwiek para z kręgu nie spełniała chociażby nawet jednego ze zobowiązań.  Jest to wszystko bardzo istotne dla naszego duchowego rozwoju i małżeństwa.  Mamy z powaga podchodzić do tego spotkania, aby wracając do domu po spotkaniu była w nas nowa radość, odnowiony duch i gotowość do pracy nad sobą.  Bo mamy z tęsknota czekać na następne spotkanie z Panem i wspólnota.  Gorąca czujemy ze tej nauki rekolekcji byśmy nie docenili i nie zrozumieli, jeżeli one były by krócej niż piec dni.

Chwala Panu.
Marta i Jacek Nawrót
Cambridge, Ontario, Canada

Kochani 

Jeszcze raz dziękujemy za zorganizowanie rekolekcji ORAR II , które wniosły w nasze życie wiele dobra. Dostrzegliśmy wartość charyzmatu DK, małżeńskiej adoracji Najświętszego Sakramentu i mocy jaka z niej płynie. Widzieliśmy jak radość Boża wypełniała wszystkich uczestników. Choć większość z Was dopiero co poznaliśmy – czuliśmy się jakbyśmy byli rodzina od zawsze.

Tylko Duch Święty może zdziałać takie cuda i Jemu za to Chwała !

Ula I Andrzej Gallus